img

Оптические спектры и окраска природных гранатов

Платонов А.Н., Таран М.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов. Киев, Наукова думка, 2018, 255 с.

Анотація

 

На основі результатів оригінальних експериментальних досліджень, а також і наявних літературних даних створене найбільш повне зведення з оптичних спектрів поглинання і природи забарвлення усіх відомих на цей час представників групи гранатів, включно з їхніми різноманітними твердими розчинами. На основі отриманої спектроскопічної інформації розглянуті і уточнені геометричні і енергетичні характеристики координаційних поліедрів в структурах гранатів, детально обговорені механізми ізоморфного входження перехідних металів групи заліза в різноманітні структурні позиції гранатів.

В монографії на численних прикладах показані унікальність широкої колірної гами і ювелірних якостей природних гранатів в зв'язку з кристалохімічними і спектроскопічними особливостями мінерів цієї групи, розглянуті різноманітні методичні прийоми об'єктивної оцінки забарвлення природних зразків.

На основі аналізу результатів оптико-спектроскопічних досліджень і колориметричних вимірювань зразків гранатів із мантійних порід показане генетико-інформаційне (типоморфне) навантаження оптично активних центрів в цих мінералах і можливість використання такої інформації для вирішення ряду петрогенетичних і пошуково-оціночних задач.

Для мінералогів, метрологів, гемологів, студентів і викладачів вузів геологічного профілю, колекціонерів і любителів каменю. 


Написати коментар

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или