img

IX-й з'їзд УКРАЇНСЬКОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА «МІНЕРАЛОГІЯ В УКРАЇНІ: ЗОЛОТИЙ ВІК, СТАН І ПРОБЛЕМИ»

Ухвала ІХ з’їзду Українського мінералогічного товариства (УМТ)

(6 вересня 2017 року, м. Київ)

 

Попри погіршення ситуації в галузі наук про Землю, тривожний стан геологічної галузі, скорочення геологорозвідувальних робіт в Україні і фінансування науково-дослідних робіт в геології, попри фінансово-економічну кризу в державі в останні роки з'їзд Українського мінералогічного товариства відзначає, що мінералоги України не склали руки і працювали в міру сил і можливостей.

Під егідою УМТ відбулося ряд науково-організаційних заходів мінералогічного і геолого-мінералогічного профілю: наукова конференція і тричі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка (організатор - Львівське відділення), три науково-практичних конференції (організатор – Криворізьке відділення), міжнародна конференція «Моделі утворення алмазу...» (організатор – Київське відділення), семінари і просвітницькі лекції з мінералогії та надрокористування тощо. Щорічно, хоча іноді із запізненням, виходив у світ черговий випуск журналу товариства «Записки УМТ». Створено веб-сторінку УМТ та налагоджено надійний електронний зв'язок із відділеннями. Для популяризації мінералогічних знань товариство регулярно випускало щорічні календарі зі світлинами мінералів. Члени товариства видали ряд монографій з історії мінералогії і кристалографії, фізики мінералів, мінералогії окремих родовищ, регіональної мінералогії Криму і Карпат, опублікували десятки статей з новими даними про мінерали України. Суттєвий внесок, який зробили мінералоги товариства за звітний період у регіональну і генетичну мінералогію України, сприяли розв'язанню фундаментальних завдань мінералогії, розвитку мінерально-сировинної бази держави. Працівники вишів і науково-дослідних установ доклали всіх зусиль для підготовки молодих спеціалістів, виплекали зміну мінералогів.

ІХ з’їзд УМТ постановляє:

1.                           Схвалити діяльність Президії, Ради УМТ та Редколегії журналу «Записки УМТ»;

2.                           Позитивно оцінити роботу керівних органів товариства за звітний період.

 

Разом з тим ІХ з’їзд товариства з тривогою констатує зменшення числа відділень УМТ, поступове збільшення середнього віку членів товариства, відсутність стимулів для залучення молодих фахівців і мінералогів-аматорів до участі у товаристві, втратою престижності премії імені академіка Євгена Лазаренка для молодих вчених. Спостерігається погіршення ситуації щодо взаємодії УМТ зі спорідненими європейськими і міжнародними товариствами. Через незадовільний стан аналітичної бази відбувається дедалі більший розрив у рівні мінералогічних досліджень, виконаних в Україні і в сусідніх європейських країнах. Значна частина українських мінералогів орієнтується на номенклатуру мінералів, затверджену в колишньому Радянському Союзі, що призводить до дублювання інформації всередині країни і непорозумінь за її межами. Досі не створено повного мінералогічного опису надр України, що планувалося за проектом «Мінералогічна енциклопедія України», головно через пасивність авторського колективу.

У зв'язку з цим УМТ повинно мобілізувати всі свої наукові сили за такими напрямами:

1. Узгодити перелік мінералів, описаних у надрах України, з номенклатурою мінеральних видів, затверджених Комісією з нових мінералів, номенклатури і класифікації при Міжнародній мінералогічній асоціації.

2. У річний термін затвердити Нормативний словник українських синонімів латинописних назв мінеральних видів. Цю функцію покласти на створену на ІХ з’їзді Термінологічну комісію з урахуванням результатів обговорення і голосування на веб-сайті «Мінералогічна енциклопедія України» (МЕУ).

3. Активізувати працю на сторінках МЕУ з наповнення інформацією щодо кожного мінерального виду, відомого в надрах України, залучаючи до цього молодих фахівців.

4. Ініціювати проведення на базі наукових геологічних установ та вищих навчальних закладів країни тематичних всеукраїнських конференцій, присвячених актуальним питанням регіональної, генетичної і систематичної мінералогії України.

5. Налагодити тісніші зв'язки з міжнародними мінералогічними організаціями. Сприяти безпосередній участі представника УМТ у засіданнях Європейського мінералогічного товариства і Міжнародної мінералогічної асоціації.

6. Вважати роботу Кримського відділення з 20.02 2014 р. тимчасово припиненою до урегулювання міждержавного конфлікту.

7. Відновити статус Записок УМТ як фахового журналу МОН, для чого зробити співзасновником видання державну установу.

8. Активізувати роботу з молоддю. Розміщувати на веб-сайті УМТ оголошення про захист дисертацій зі спеціальності «мінералогія».

9. Відновити престиж премії імені академіка Євгена Лазаренка, збільшивши її розмір.

10. Інтенсивніше популяризувати мінералогічні знання, залучати нових членів не лише з кола фахівців. Розширювати зв’язки з мінералогами-аматорами, колекціонерами і торгівцями мінералів. Повідомляти на сайті УМТ про виставки мінералів, на громадських засадах сприяти організації виставок колекціонерів.

11. Збільшити розмір членських внесків до 100 грн. з правом щорічного перегляду його Радою УМТ.

 

Товариство має знайти шляхи для покращення свого фінансового стану, ефективніше розширюючи зв’язки з різними геологічними установами. Потрібно також залучати нових членів товариства і активізувати роботу відділень. Попри всі труднощі товариство повинно стати науково-популярним центром для всіх шанувальників мінералів і мінералогічної науки.

 

Делегати та учасники ІХ з’їзду УМТ вдячні дирекції ІГМР і особисто директору інституту академікові НАН України О.М. Пономаренку за допомогу в організації та проведенні з’їзду. Оргкомітет ІХ з’їзду УМТ щиро дякує всім учасникам з’їзду за активну роботу, а також музейним працівникам і приватним колекціонерам за організацію виставок мінералів.

Написати коментар

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или