Азовськіт

( Azovskite / Азовскит )

 ~ Fe3+3(PO4)(OH)6 

Незатверджена Суміш некристалічних гідрофосфатів і гідрооксидів Fе затверджена. Дискусійний.

відомий з 1937


Див. Дельвоксит Див. також Сантабарбараїт

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или