Алюминотарамит

( Алюмінотараміт / Aluminotaramite )

Na(CaNa)(Fe3+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 

Незатверджена  Синонім виду: Ferro-taramite Існував з 2006, перевизн. 2012


Див. Феро-тараміт

надгрупа амфіболів 

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или