Головна / Словник мінералів / Альфредкаспарит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Альфредкаспарит

Alfredcasparite

Затверджена. IMA 2023-024; Germany

Невідоме.

Sr2TiO(Si2O7)

Альфредштельцнерит

Alfredstelznerite

Альфредштельцнерит

Затверджена 2010,  (IMA 2007-050)

На честь нім. проф. мінералогії: Alfred Stelzner (1840-1895).

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15

Алюмініт

Aluminite

Алюминит

Затверджена. Існує з 1805

За хім. складом: Аl.

Al2(SO4)(OH)4•7H2O

Алюміно-кокімбіт

Aluminocoquimbite

Алюминококимбит

Затверджена 2010, (IMA 2009-095)

Al-вид у групі кокімбіту.

Al2Fe3+2(SO4)6(H2O)12 •6H2O

Алюмінооттолініїт

Aluminoottoliniite

Алюминооттолиниит

Незатверджена. Існував з 2003. Перевизн. 2012 як мінерал, близький до виду: Clino-holmquistite

NaLi(Mg3Al2)(Si8O22)(OH)2

Алюміно-піракмоніт

Aluminopyracmonite

Алюминопиракмонит

Затверджена 2013, (IMA 2012-075)

Al-аналог піракмоніту.

(NH4)3Al(SO4)3

Алюмінотараміт

Aluminotaramite

Алюминотарамит

Незатверджена. Існувала з 2006, перевизн. 2012. Синонім виду:Ferro-taramite

Як Al-аналог тараміту

Na(CaNa)(Fe3+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 

Алюміноферочермакіт

Aluminoferrotschermakite

Алюминоферрочермакит

Незатверджена. Існувала з 1997. Перейм. в Ferro-aluminotschermakite, перевизн. 2012 як мінерал, близький до виду: Ferro-tschermakite

Ca2Fe2+3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 

Алюміночермакіт

Aluminotschermakite

Алюминочермакит 

Незатверджена. Синонім виду: Tschermakite

Як Аl-аналог чермакіту

Ca2(Mg3Al2)(Аl2Si6O22)(OH)2

Алюміно-везувіан

Alumovesuvianite

Алюмовезувиан

Затверджена 2016, (IMA2016-014); Canada

Збагачений на Al вид у групі везувіану

Ca19Al(Al10Mg2)Si18O69(OH)9

Алюміно-ключевськіт

Alumoklyuchevskite

Алюмоключевскит

Затверджена 1995,  (IMA1993-004)

Аl-аналог ключевськіту

K3Cu2+3AlO2(SO4)4

K3Cu3(Al,Fe3+)(SO4)4O2

K3Cu3Al(SО4)4O2

Алюміно-окерманіт

Alumoåkermanite

Алюмоакерманит

 

Затверджена 2009, (IMA 2008-049)

Збагачений на Al вид у групі меліліту, близький  до  окерманіту.

(Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)(Si2O7)

Альфредопетровіт

Alfredopetrovite

Альфредопетровит

Затверджена 2016, (ІМA 2015-026); Bolivia

На честь болів. геолога і мнералога: Alfredo Petrov.

Al2(Se4+O3)3•6H2O

Алюмініліт

Aluminilite   

Алюминилит  

Незатверджена. Див.Alunite

Алюміній

Aluminium

Алюминий

Затверджена 1984, (IMA1980-085а); Russia.

За хім. складом: Al.

Al

Алюміноліт

Aluminolite

Алюминолит

Незатверджена. Див. Alunite

Алюміно-едтолліт

Alumoedtollite

Алюмоэдтоллит

Затверджена. (IMA 2017-020); Russia.

На честь: рос. натураліста: Эдуард Толль (1858–1902). За хім. складом: Al.

K2NaCu5AlO2(AsO4)4

Алюмінобаруазит Aluminobarroisite Алюминобарруазит

Незатверджена. Існувала з 1997. Перевизн. 2012 як Barroisite

(NaCa)(Mg3Al2)(AlSi7O22)(OH)2

Алюміно-копіапіт

Aluminocopiapite

Алюминокопиапит

Затверджена. Існує з 1947

Al-вид у групі копіапіту.

(Al,Mg)Fe3+4(SO4)6(OH,O)2•20H2O

Алюмінокатофорит Aluminokatophorite Алюминокатофорит

Незатверджена. Існувала з 1978, дискр. 1997. Перевизн. 2012 як Ferro-katophorite

Na2Ca(Fe4Al)(AlSi7O22)(OH)2

Алюміномагнезіогорнбленд Aluminomagnesiohornblende Алюминомагнезиогорнблендит

Незатверджена. Синонім виду: Magnesio-hornblende

□????Ca2(Mg4Al)(ALSi7O22)(OH)2   

Алюміно-магно-гулсит

Aluminomagnesiohulsite

Алюминомагнезиохалсит

Затверджена. (Rn 2002-038)

Al- аналог магно-гулситу.

Mg2AlO2(BO3)

Алюміно-магнезіосадаганаїт Alumino-magnesiosadanagaite Алюминомагнезиосаданагаит

Незатверджена. Дискр. як синонім виду: Sadanagaite

NaCa2(Mg3Al2)(Al3Si5O22)(OH)2

Алюміно-магнезіотараміт Alumino-magnesiotaramite Алюминомагнезиотарамит

Незатверджена. Існувала з 2006. Перевизн. 2012 як Taramite

Na(CaNa)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)

Алюміно-окси-россманіт

Alumino-oxy-rossmanite

Алюминооксироссманит

Затверджена. IMA 2020-008b; Austria

За хім. складом і назвою rossmanite

□Al3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3O

Алюміно-лукраніт

Alumolukrahnite

Затверджена. (ІМA 2022-059); Chile

Аl-аналог лукраніту.

CaCu2+Al(AsO4)2(OH)(H2O)

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или