Головна / Словник мінералів / Алюмобронзит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алюмобронзит

Alumobronzite

Алюмобронзит

Відміна виду: Енстатит.

Алюмогідрокальцит

Alumohydrocalcite

Алюмогидрокальцит

Затверджена,  (IMA1980 s.p.). Існує з 1926

За хім. складом: Аl, ОН, Н2О, СаСО3

CaAl2(CO3)2(OH)4•3H2

CaAl2(CO3)2(OH)4•3(H2O)

CaАl2(CO3)2(OH)4•3Н2O

Алюмотантит

Alumotantite

Алюмотантит

Затверджена 1981, (IMA1980-025)

За хім. складом: Аl, Та

AlTaO4

AlТаO4

Алюмотунгстит

Alumotungstite

Алюмотунгстит

Незатверджена. Дискредит. 2012. Відміна виду:   HydrokenoelsmoreiteЗа хім. складом: Аl, W (tungsten)

(W,Al)(O,OH)3 (?)

2W2O6(H2O)

(W,Аl)(O,OH)3 (?)

Алюмофармакосидерит Alumopharmacosiderite Алюмофармакосидерит

Незатверджена. Синонім виду: PharmacoalumiteЯк Аl-аналог фармакосидериту

KAl4(AsO4)3(OH)4•6,5(Н2О) 

KAl4(AsО4)3(OH)4•6,5H2O

Амазоніт

Amazonite

Амазонит

Незатверджена.  Відміна виду: Microcline

За назвою р. Амазонка, Пд. Америка.

Амакініт

Amakinite

Амакинит

Затверджена. (IMA 1967 s.p.). Відома з 1962

За назвою геологорозвідувальної експедиції в Республіці Саха, РФ: Амакинская.

(Fe2+,Mg)(OH)2

Амальгама Amalgam Амальгама

Незатверджена. Відміна виду: Silver

З грец. через араб. і франц. – для позначення сплавів з меркурієм. - З латин. - "сплав меркурію", переважно з аргентумом.

(Ag, Hg)

Амальгама золота Goldamalgam  Амальгама золота 

Незатверджена, Синонім виду: Gold

За хім. складом: амальгама з домінуванням Аu 

(Аu,Аg)Hg

(Au,Ag)Hg

Амарантит

Amarantite

Амарантит

Затверджена.  Існує з 1888

З грец. – «амарант».  Натяк на червоний колір мінералу.

Fe3+2O(SO4)2•7H2

Амариліт

Amarillite

Амариллит

 

Затверджена.  Існує з 1933

За місцезнах.: Tierra Amarilla, Чилі.

NaFe3+(SO4)2•6H2O

Амблігоніт

Amblygonite

Амблигонит

Затверджена.  Існує з 1818 

З грец. – «тупий кут»

LiAl(PO4)F 

Амбриноїт

Ambrinoite

Амбриноит

Затверджена 2011, (IMA 2009-071). Відома з 1998

На честь італ. колекціонера: Pierluigi Ambrino (н. 1947).

[K,(NH4)]2(As,Sb)6(Sb,As)2S13•H2O

Амегініт

Ameghinite

Амегинит

Затверджена 1967,  (IMA1966-034)

На честь аргент. геологів: Carlos Ameghino (1865-1936), Florentino Ameghino (1854-1911).

NaB3O3(OH)4

Амезит

Amesite 

Амезит

 

Затверджена.  Існує з 1876

На честь власника рудника в США: James Tyler Ames.

Mg2Al(AlSiO5)(OH)4

Аметист Amethyst Аметист

Незатверджена.  Відміна виду: Quartz

З грец. – «неп’янкий, тверезий».

Амінеїт

Ammineite

Амминеит

Затверджена 2010, (IMA 2008-032)

За хім. складом: містить амінокомплекс.

CuCl2•2NH3

Алюніт

Алюнит

Див. Алуніт

 

Алюмофармакосидерит барієвий

Barium-alumopharmacosiderite

Бариоалюмофармакосидерит

Незатверджена.Існувала з 1966. Дискр. 1971.Синонім виду: Bariopharmacoalumite

За хім. складом (Ва, Аl) і подібністю до фармакосидериту.

BaAl4(AsO4)3(OH)5•5(H2O)

Алюмокопіапіт

Алюмокопиапит

ДивAluminocopiapite

Алюмомагнезіохалсит

Алюмомагнезиохалсит

Див. Aluminomagnesiohulsite

Алюноген залізний 

Див. Мілозевичит

Алюмохроміт 

Alumochromite 

Алюмохромит

Незатверджена. Відміна виду: Chromite

Амамурит

Amamoorite

Амамурит

Затверджена. (IMA 2018-105)

За місцезнах.: Amamoor Creek, Австралія. 

Ca Mn2+2 Mn3+(Si2O7)O(OH)

Алюодит

Alluaudite

Аллюодит

Затверджена. (Rd 1979 s.p.). Існує з 1848

На честь фр. гірн. інженера: Francois Alluaud.

(Na,Ca)(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2(PO4)3

Амгаїт

Amgaite

Амгаит

Затверджена. IMA 2021-104; Russia.

За місцезнах.: р. Амга, Саха, РФ. 

Tl3+2 Te6+O6

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или