Головна / Словник мінералів / Аргентотетраедрит-(Zn)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аргентотетраедрит-(Zn)

Argentotetrahedrite-(Zn)

Аргентотетраэдрит-(Zn)

Затверджена. IMA No. 2020-069;  Slovakia

Через тетрагональну форму кристалів. Ag-різновид з групи тетраедритів

Ag6(Cu4Zn2)Sb4S13

Аренсит

Ahrensite

Аренсит

Затверджена 2013, (IMA 2013-028)

На честь амер. геофізика: Thomas J. Ahrens (1936-2010).

SiFe2O4

Арґандит

Argandite

Арганит

Затверджена 2011, (IMA 2010-021)

На честь швейц. геолога і мінералога: Emile Argand (1879-1940). 

Mn7(VO4)2(OH)8 

Аргентоаурид

Argentoauride

Аргентоаурид

НезатвердженаШтучний сплав Au i Ag.

Аргентокупроаурид

Argentocuproauride

Argentocuproaurite

Незатверджена. Відміна виду: AuricuprideШтучний сплав

За хім. складом: Ag, Cu, Au

Cu3(Au,Ag)

Аргенто-лівейнгіт

Argentoliveingite

Аргентоливейнгит

Затверджена 2016, (IMA 2016-029); Switzerland

Тісно пов'язаний з лівейнгітом.

Ag3+xPb36-2xAs51+xS112 (0 ˂ х ˂ 0,5)

Аргенто-пентландит

Argentopentlandite

Аргентопентландит

Затверджена 1977, (IMA 1970-047)

Збагачений на Ag вид у групі пентландиту.

Ag(Fe,Ni)8S8

Аргенто-тенантит

Argentotennantite

Аргентотеннантит

Затверджена 1986,

(IMA1985-026)

Хімічно близький до тенантиту, обидва належать до однієї групи 

Ag6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13

 (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13

Ag10Zn2(AsS3)4S

Аргенто-тетраедрит

Argentotetrahedrite 

Аргентотетраэдрит

Незатверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. 2008 (Rd 2008 s.p.), затв. 2017 (IMA2016-093); Canada. Дискр. 2017 


Належить до однієї групи з тетраедритом

Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13 

Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 

Аргенто-ярозит

Argentojarosite

Аргентоярозит

Затверджена. (Rd 1987 s.p.). Існує з 1923


Аg-аналог ярозиту.

AgFe3+3(SO4)2(OH)6

Аргентум

Argentum

Див. Срібло

Аргентум 

Argentum 

Аргентум

Незатверджена. Синонім виду: Silver

Арґесит

Argesite

Аргесит

Затверджена 2012, (IMA 2011-072)

За іменем одного із персонажів грецької міфології, сина Урану, помічника Гефеста (Вулкана):  Arges.

(NH4)7Bi3Cl16

Аргіродит

Argyrodite

Аргиродит

Затверджена.

Існує з 1886

З грец. – «містить срібло».

Ag8GeS6

Аргон

Argon

Аргон

Хім. елемент № 18 Періодичної системи з відносною атомною масою 39,948

Ar

Ардаїт

Ardaite

Ардаит

Затверджена 1982, (IMA 1979-073)

За місцезнах.: Arda River, Болгарія.

Pb17Sb15S35Cl9

Арденіт

Ardennite

Арденнит  


Незатверджена. Існувала з 1872, перейм. 2007 в Ardennite-(As)  

За місцезнах.: Ardennes Mountains, Бельгія 

Арденіт-(V)

Ardennite-(V)  

Арденнит-(V

Затверджена 2007, (IMA 2005-037)

4-аналог арденіту-(As).

Mn2+4Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Арденіт-(Аs)

Ardennite-(As)

Арденнит-(Аs)

Затверджена. (Rn 2007 s.p.). 

Існувала з 1872 як Аrdennite, перейм. 2007 

За місцезнах.: Ardennes Mountains, Бельгія. Збагач. на Аs вид.

Mn2+4Al4(AlMg)(AsO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Ардиліт

Ardealite

Ардилит

Затверджена. Існує з 1932  

За староруминською назвою Трансільванії – «Ardeal».

Ca2(PO3OH)(SO4)4H2O 

Ардеаліт

Ардеалит

Див. Ardealite

Ардуїніт

Arduinite

Ардуинит

Незатверджена. Синонім виду: Mordenite 

Аргірит

Argyrite

Аргирит

Незатверджена. Синонім виду: Acanthite /Синонім відміни: Argentite

Ag2S

Аргенто-тенантит-(Zn)

Argentotennantite-(Zn)

Аргентотеннантит- (Zn)

Затверджено. (Rd 2019 s.p.). Відома з 1986

Відповідно до номенклатури (IMA 2019) у групі тетраедриту, близький до тенантиту-(Zn).

Ag6(Cu4Zn2)As4S13

Аргенто-тетраедрит-Fe

Argentotetrahedrite-(Fe)

Аргентотетраэдрит-( Fe)

Затверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. (Rd 2008 s.p.), затв. (IMA 2016-093) як Argentotetrahedrite, дискр. 2017, перевизн. 2019 (IMA 2019 s.p.)

Відповідно до номенклатури (IMA 2019) у групі тетраедриту, близький до тетраедриту- (Fe).

Ag6(Cu4Fe2)Sb4S13

Аргентотетраедрит-(Hg)

Argentotetrahedrite-(Hg)

Аргентотетраэдрит-(Hg)

Затверджена. IMA No. 2020-079;  China

За хім. складом: Ag, Hg різновид із групи тетраедритів

Ag6(Cu4Hg2)Sb4S13

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или