Головна / Словник мінералів / Феро-антофіліт 
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Феро-антофіліт 

Ferro-anthophyllite

Ферроантофиллит

Затверджена. (Rd 2012 s.p.). Існує з 1921 

Відповідно до номенклатури (IMA 2012) у серії антофілітів надгрупи амфіболів. 

ࢫFe2+2Fe2+5Si8O22(OH)2 

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или