Головна / Словник мінералів / Ромеїт 
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Ромеїт 

Roméite 

Ромеит

Незатверджена.Існувала з 1841. Дискр. 2010. Проміжний член серії: OxyplumboroméiteFluorcalcioroméite

На честь фр. кристалографа: Rome de I'lsle (1736-1770).

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или