Головна / Словник мінералів / Ателестит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Ателестит

Atelestite

Ателестит 

Затверджена. Існує з 1832

З грец. – «неповний, неукомплектований».

Bi2O(AsO4)(OH)

Ателісит-(Y)

Atelisite-(Y)  

Ателисит-(Y)

Затверджена 2012, (IMA 2010-065)

З грец. –«неповний, з дефіцитом».

Y4Si3O8(OH)8

Атенеїт

Atheneite

Атенеит

Затверджена 1974, (IMA 1973-050)

За іменем грец.  богині Афіни (Атени) Паллади. 

Pd2(As0,75Hg0,25)

Атенсіоїт

Atencioite

Атенсиоит

Затверджена 2006, (IMA 2004-041)

На честь бразил. проф. мінералогії: Daniel Atencio.

Ca2Fe2+3Mg2Be4(PO4)6(OH)4 •6H2

Атласовіт

Atlasovite

Атласовит

Затверджена 1987, (IMA 1986-029)

На честь рос. першопрохідця: Владимир Васильевич Атласов (1652-1711).

Cu2+6Fe3+Bi3+O4(SO4)5KCl 

Атокіт

Atokite

Атокит

Затверджена 1975, (IMA 1974-041)

За місцезнах.:  рудник Atok, Трансвааль, Південна Африка.

Pd3Sn

Атопіт

Atopite

Атопит 

Незатверджена. Відома з 1877 (?)Відміна виду: Roméite

З грец. – «незвичайний».

(Ca,Na)2Sb2(O,F,OH)7

Аттикаїт

Attikaite

Аттикаит

Затверджена 2007, (IMA 2006-017)

За місцезнах.: Attiki Prefecture, Греція.

Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4•2H2O

Аугеліт

Augelite

Аугелит

Затверджена. Існує з 1868

З грец. – «блискучий камінь».

Al2(PO4)(OH)3

Ауербахіт

Auerbасhіtе

Ауербахит

Незатверджена. Відома з 1858. Відміна виду: Zircon  

На честь рос. мінералога: Иван Богданович  Ауэрбах (1815-1867).

Zr(SiO4)

Ауриакусит

Auriacusite 

Ауриакусит

Затверджена 2010, (IMA 2009-037)

З лат. – «золотисто-жовті голки» .

Fe3+Cu2+(AsO4)O

Аурикуприд

Auricupride

Аурикуприд

Затверджена. Існує з 1950

За хім. складом: Au, Cu.

Cu3Au

Аурипігмент

Orpiment

Аурипигмент

Затверджена. Існує з доістор. часів (1747)

З лат. – «золотий колір».

As2S3

Аурихальцит

Aurichalcite

Аурихальцит  

Затверджена. Існує з 1839

Вірогідно з грец. – «жовта мідна руда», за іншою версією – «латунь, жовта мідь».

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6

Ауроантимонат

Auroantimonate

Ауроантимонат 

Незатверджена. Суміш мінералів, можливо золота з оксидами Sb

За хім. складом: Аu, Sb5+ (аntіmоnіum)

AuSbO3

AuSbO3 (?)

Аурорит

Aurorite

Аурорит

Затверджена 1967, (IMA 1966-031)

За місцезнах.: рудник Auror, Невада, США.

Mn2+Mn4+3O73H2O 

Ауростибіт

Aurostibite  

Ауростибит

Затверджена. Існує з 1952

За хім. складом: Аu, Sb.

AuSb2

Аурум

Aurum, Gold, Or

Золото

Хім. елемент № 79 Періодичної системи з відносною атомною масою 196,97

З лат. - "сяючий світанок"

Au

Аустиніт

Austinite

Аустинит

Затверджена. Існує з 1935

На честь амер. мінералога: Austin Flint Rogers (1877-1957).

CaZn(AsO4)(OH)

Афвіліт

Afwillite

Афвиллит

Затверджена. Існує з 1925

На честь директора рудника у Пд. Африці: Alpheus Fuller Williams (1874-1953).

Ca3[SiO3(OH)]2•2H2O

[Ca12(H2O)8][SiO4]4[SiO2(OH)2]4 

Афганіт

Afghanite

Афганит

Затверджена 1968, (IMA 1967-041)

За назвою країни місцезнах.: Афганістан.

(Na,K)22Ca10(Si24Al24)O96(SO4)6Cl6

Афміт

Afmite 

Афмит

Затверджена 2011, (IMA 2005-025)

За назвою організації: Association Française de Microminéralogie (AFM).

Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)H2O  

Аутеніт 

Meta-autunite 

Аутенит Аутунит

Див. Autunite  

Ауригідраргіруміт

Aurihydrargyrumite

Ауригидраргирумит

Затверджена 2017, (IMA 2017-003); Japan


За хім. складом : Au, Hg.

Au6Hg5

Ауербахіт

Auerbakhite

Ауэрбахит

Затверджена. IMA 2020-047; Russia 

На честь рос. інженера і мінералога: Александр Ауэрбах (1844–1916) і за місцезнах.: Турьинско-Ауэрбаховское рудное поле, РФ.

MnTl2As2S5

Ауроселенід

Auroselenide

Затверджена. (ІМA 2022-052); Russia

За хім. складом: Au, Se.

AuSe

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или