Головна / Словник мінералів / Арсено-гойяцит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Арсено-гойяцит

Arsenogoyazite

Арсеногояцит

Затверджена 1984, (IMA 1983-043)

Арсенат-аналог гойяциту.

SrAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 

Арсен

  Arsenic

Мышьяк

Незатверджена. Хім. назва простої речовини

З грец. через лат. – «сильний, мужній». Початково означав мінеральний пігмент.

As

Арсен-бракебушит

Arsenbrackebuschite

Арсенбракебушит

Затверджена 1978, (IMA 1977-014)

 Арсенат у групі бракебушиту.

Pb2(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OH,H2O) 

Арсено-деклуазит

Arsendescloizite

Арсендеклуазит

Затверджена 1982, (IMA 1979-030)

Арсенат-аналог деклуазиту.

PbZn(AsO4)(OH)

Арсенобісміт  

Arsenobismite

Арсенобисмит

Незатверджена. Існувала з 1916. Дискр. 1998 як суміш мінералів

За хім. складом: Аs, Ві. 

Bi2(AsO4)(OH)3 

Арсеновісміт 

Див. Арсенобісміт

 

Арсено-гопеїт

Arsenohopeite

Арсеногопеит

Затверджена 2012, (IMA 2010-069)

Арсенат-аналог гопеїту.

Zn3(AsO4)24H2O

Арсено-горсейксит

Arsenogorceixite

Арсеногорсейксит

Затверджена 1993, (IMA 1989-055)

Арсенат-аналог горсейкситу.

BaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

Арсеноклазит

Arsenoclasite

Арсеноклазит

Затверджена. Існує з 1931

За хім. складом (Аs) + з грец. – «розколюватися».

Mn2+5(AsO4)2(OH)4

Арсено-крандаліт

Arsenocrandallite

Арсенокрандаллит

Затверджена 1981, (IMA 1980-060)

Арсенат-аналог крандаліту.

CaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

Арсеноліт

Arsenolite

Арсенолит

Затверджена. Існує з 1854

 З грец. – «камінь» арсеновий.

As2O3

Арсенопірит

Arsenopyrite

Арсенопирит

Затверджена. (IMA 1962 s.p.). Існує з 1847

Буквально - арсенистий пірит. 

FeAsS

Арсенопірит кобальтистий

Cobaltian arsenopyrite

Арсенопирит кобальтистый

Незатверджена. Відміна виду: Arsenopyrite

Арсенопіроморфіт

Arsenopyromorphite

Пироморфит мышьяковистый

НезатвердженаСинонім виду: Mimetite

Арсенополібазит

Arsenpolybasite

Арсенополибазит

Незатверджена. Існувала з 1963, дискр. 2007 як політипи пірситу і перейм. в Pearceite-T2ac, Pearceite-M2a2b2c.  Синонім виду: Pearceite

Розглядався як Аs-аналог полібазиту

(Ag,Cu)16(As,Sb)2S11

Арсеносульваніт

Arsenosulvanite

Арсеносульванит

Незатверджена. Існувала з 1941. Дискр. 2006. Дискредитація дискусійна

Як As-аналог сульваніту.

Cu3(As,V)S4

Арсеноураніліт

Arsenuranylite

Арсенуранилит

Затверджена. Існує з 1958

За хім. складом: Аs, UО2 (ураніл).

Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)46H2O

Арсено-флоренсит-(Lа)

Arsenoflorencite-(La)

Арсенофлоренсит-(Lа)

Затверджена 2010, (IMA 2009-078)

Арсенат- аналог флоренситу-(Lа). 

LaAl3(AsO4)2(OH)6

Арсено-флоренсит-(Nd)

Arsenoflorencite-(Nd)

Арсенофлоренсит-(Nd

Незатверджена. Опублік. 1993 без  затв.

Як арсенат-аналог флоренситу-(Nd).

NdAl3(AsO4)2(OH)6

Арсено-флоренсит-(Се)

Arsenoflorencite-(Ce)

Арсенофлоренсит-(Се)

Затверджена 1987, (IMA 1985-053)

Арсенат-аналог флоренситу-(Се).

CeAl3(AsO4)2(OH)6

Арсенофлоренсит

Див. Арсено-флоренсит-(Се)

Арсено-тсумебіт

Arsentsumebite

Арсентсумебит

Затверджена. Існує з 1935 

Арсенат-аналог тсумебіту.

Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH)

Арсено-ураноспатит

Arsenuranospathite

Арсенураноспатит

Затверджена 1978, (IMA 1982 s.p.)

Арсенат-аналог ураноспатиту.

Al(UO2)2(AsO4)2F20H2O

Арсен-медаїт 

Arsenmedaite 

Арсенмедаит

Затверджена 2017, (IMA 2016-099); Italy 

Мінерал As, що близький до медаїту.

Mn2+6As5+Si5O18(OH)

Арсено-удинаїт

Arsenudinaite

Арсенудинаит

Затверджена. (IMA 2018-067)

Арсенат - аналог удинаїту.

NaMg4(AsO4)3

Арсенотучекіт

Arsenotučekite

Арсенотучекит

Затверджена. IMA 2019-135; Greece 

As-аналог тучекіту, названого на честь чес. мінералога: Karel Tuček (1906-1990)

Ni18Sb3AsS16

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или