Головна / Словник мінералів / Арменіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Арменіт

Armenite

Арменит

Затверджена. Існує з 1939

За місцезнах.: Armen Mine, Норвегія.

BaCa2(Al6Si9)O302H2O 

Армолколіт

Armalcolite

Армолколит

Затверджена 1970, (IMA 1970-006)

На честь трьох астронавтів: Neil A. ARMstrong, Edwin E. ALdrin, Michael COLlins.

(Mg,Fe2+)Ti2O5

Армстронгіт

Armstrongite

Армстронгит

Затверджена 1973, (IMA 1972-018); Mongolia

На честь амер. астронавта:  Neil Alden Armstrong (н. 1930).

CaZr(Si6O15)•3H2O

Арнгеміт

Arnhemite

Арнхемит

Незатверджена. Опублік. 1994 без затв. 

За місцезнах.: Arnhem Cave, Намібія.

(K,Na)4Mg2(P2O7)2•5H2O 

Арожадит

Arrojadite

Арроядит

Незатверджена. Назва серії мінералів в однойменній групі  

На честь бразил. геолога: Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa (1872-1932). 

Ароядит

Ароядит

 Див. Arrojadite

Арожадит-(KFeNa)

Arrojadite-(КFNа)  

Арроядит-(КFeNа)

Незатверджена 2005

KFeNa-вид у серії арожадитів.

(KNa)(Fe2+◻)(Ca)(Na3)(Fe2+13)(Al)(PO4)11(HPO4)(OH)2

Арожадит-(NаFe)

Arrojadite-(NaFe)

Арроядит-(NaFe

Незатверджена. 2005 через неповну характеристику

NaFe-вид у серії арожадитів.

Na2(Fe2+□)Ca(Na2□)Fe2+13Al(PO4)11(HPO4)(OH)2 

Арожадит-(SrFe)

Arrojadite-(SrFe)    

Appoядит-(SrFe)

Затверджена 2006, (IMA 2005-032)

SrFe-вид у серії арожадитів.

SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(SrNa)

Arrojadite-(SrNa)

Appoядит-(SrNa)

Незатверджена. Гіпотетичний SrNa-вид у серії арожадитів.

SrNa-вид в арожадит-серії

SrNa2(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(BаFe)

Arrojadite-(BaFe)

Арроядит-(ВаFе)

Затверджена 1996, (Rn IMA 1994-033) як Sigismundite,  перейм. 2005 

BaFe-вид в арожадит-серії

BaFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

Арожадит-(BаNа)

Arrojadite-(BaNa)

Арроядит-(ВаNа )

Затверджена 2016, (IMA 2014-071). Відома з 2005;  Italy

BaNa-вид в серії арожадитів.

BaNa3(NaCa)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)


Арожадит-(КFe)

Arrojadite-(KFe) 

Арроядит-(KFе)

Затверджена. Існувала з 1925 як Arrojadite, перейм. 2005 (Rn 2005 s.p.)

KFe-вид у серії арожадитів.

(KNa)Fe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

Арожадит-(КNа)

Arrojadite-(KNa) 

Арроядит-(KNа)

Затверджена 2006, (IMA 2005-047)

KNa-вид у серії арожадитів.

KNa3(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(PbFe)

Arrojadite-(PbFe)  

Арроядит-(PbFe)

Затверджена 2006, (IMA 2005-056)

PbFe-вид у серії арожадитів.

PbFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Арсеніодіаліт

Arseniodialyte

Арсениодиалит

Незатверджена. Синонім виду: Hausmannite

Арсеніоплеїт

Arseniopleite

Арсениоплеит

Затверджена. (IMA 1967 s.p.). Існує з 1888

 З грец. – «більше» As (арсену).

(Ca,Na)NaMn2+(Mn2+,Mg,Fe2+)2(AsO4)3 

Арсеніосидерит

Arseniosiderite

Арсениосидерит

Затверджена. Існує з 1842

 З грец. – «залізний» As (арсен).  

Ca2Fe3+3O2(AsO4)3•3H2O

Арсен-катрандорит

Arsenquatrandorite

Арсенкатрандорит

Затверджена 2013, (IMA2012-087)

As–аналог андориту IV ?

Ag17,6Pb12,8Sb38,1As11,5S96

Арсеноламприт

Arsenolamprite

Арсеноламприт

Затверджена. Існує з 1886

 З грец. – «блискучий» As (арсен). Диморф миш'яку.

As

Арсенопаладиніт

Arsenopalladinite

Арсенопалладинит

Затверджена. (Rd 1973-002а). Відома з 1955

За хім. складом: Аs, Рd.

Pd8As3

Арсенмедаїт

Arsenmedaite

Арсенмедаит

Затверджена (ІМA2016-099), Italy

As-аналог медаїту, названого на честь Ф. Меда (1926-1977), італійського мінералога.

Mn2+6As5+Si5O18(OH) 

Арреніусит-(Се)

Arrheniusite-(Ce)

Аррениусит-(Се)

Затверджена. (IMA 2019-086); Sweden

На честь швед. фізика і хіміка: Svante August Arrhenius (1859-1927). ?? Невідомо.

CaMg[(Ce7Y3)Ca5](SiO4)4(Si2B3AsO18)(BO3)F11

Арсенатротитаніт

Arsenatrotitanite

Арсенатротитанит

Затверджена. (IMA 2016-015)

За хімічним складом: As, Na, Ti.

NaTi(AsO4)O

Арсен-маркобалдіїт

Arsenmarcobaldiite

Арсенмаркобалдиит

Затверджена. (IMA 2016-045)

Мінерал As, близький до маркобалдіїту. Обидва належать до групи гомологічної серії йорданіту.

Pb12(As3,2Sb2,8)Σ6S21

Арсен-кватрандорит

Arsenquatrandorite

Арсенкватрандорит

Затверджена. (IMA 2012-087)

As-аналог андориту IV ?

Ag17,6Pb12,8Sb38,1As11,5S96

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или