Головна / Словник мінералів / Арзакіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Арзакіт

Arzakite

Арзакит 

Незатверджена. Опублік. 1984 без затв.

За місцезнах.:  рудопрояв Арзакский, Тува, РФ.

Hg3S2(Br,Cl)2

Аризоніт

Arizonite

Аризонит

Незатверджена. Суміш мінералів

За місцезнах.: Арізона, США.

Арисит-(La)

Arisite-(La)

Арисит-(La)

Затверджена 2010, (IMA 2009-019)

За місцезнах.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на La вид.

NaLa2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

Арисит-(Се)

Arisite-(Ce)

Арисит-(Ce)

Затверджена 2010, (IMA 2009-013)

За місцезнах.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на Сe вид.

NaCe2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

Арицит

Aricite

Арицит

НезатвердженаСинонім виду: Gismondine-Ca 

За місцезнах.: Aris Quarries, Віндгук, Намібія.

CaAl2Si2O84H2O

Арканіт

Arcanite

Арканит

Затверджена. Існує з доістр. часів ( з 1845)

З латин. – «подвійна таємниця».

K2(SO4)

Аркеліт

Arkelite

Аркелит

Незатверджена. Дискусійний мінерал, близький до виду: Tazheranite

На честь дослідника: A.E. van Arkel.

ZrO2

Арктит

Arctite

Арктит

Затверджена 1981, (IMA 1980-049)

Натяк на арктичний регіон, де знайдено мінерал. 

(Na5Ca)Ca6Ba(PO4)6F3 

Аркубісит

Arcubisite

Аркубисит

Затверджена 1976, (IMA 1973-009)

За хім. складом: Аg, Сu, Ві, S.

Ag6CuBiS4

Армангіт

Armangite

Армангит

ЗатвердженаІснує з 1920

За хім. складом: Аs, Мn.

Mn2+26[As3+6(OH)4O14][As3+6O18]2(CO3)

Армбрустерит

Armbrusterite

Армбрустерит

Затверджена 2007, (IMA 2005-035)

На честь швейц. кристалографа і мінералога: Thomas Armbruster (н. 1950).

Na6K5Mn3+Mn2+14(Si9O22)4(OH)10•4H2O

Арменіт

Armenite

Арменит

Затверджена. Існує з 1939

За місцезнах.: Armen Mine, Норвегія.

BaCa2(Al6Si9)O302H2O 

Армолколіт

Armalcolite

Армолколит

Затверджена 1970, (IMA 1970-006)

На честь трьох астронавтів: Neil A. ARMstrong, Edwin E. ALdrin, Michael COLlins.

(Mg,Fe2+)Ti2O5

Армстронгіт

Armstrongite

Армстронгит

Затверджена 1973, (IMA 1972-018); Mongolia

На честь амер. астронавта:  Neil Alden Armstrong (н. 1930).

CaZr(Si6O15)•3H2O

Арнгеміт

Arnhemite

Арнхемит

Незатверджена. Опублік. 1994 без затв. 

За місцезнах.: Arnhem Cave, Намібія.

(K,Na)4Mg2(P2O7)2•5H2O 

Арожадит

Arrojadite

Арроядит

Незатверджена. Назва серії мінералів в однойменній групі  

На честь бразил. геолога: Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa (1872-1932). 

Арожадит-(KFeNa)

Arrojadite-(КFNа)  

Арроядит-(КFeNа)

Незатверджена 2005

KFeNa-вид у серії арожадитів.

(KNa)(Fe2+◻)(Ca)(Na3)(Fe2+13)(Al)(PO4)11(HPO4)(OH)2

Арожадит-(NаFe)

Arrojadite-(NaFe)

Арроядит-(NaFe

Незатверджена. 2005 через неповну характеристику

NaFe-вид у серії арожадитів.

Na2(Fe2+□)Ca(Na2□)Fe2+13Al(PO4)11(HPO4)(OH)2 

Арожадит-(SrFe)

Arrojadite-(SrFe)    

Appoядит-(SrFe)

Затверджена 2006, (IMA 2005-032)

SrFe-вид у серії арожадитів.

SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(SrNa)

Arrojadite-(SrNa)

Appoядит-(SrNa)

Незатверджена. Гіпотетичний SrNa-вид у серії арожадитів.

SrNa-вид в арожадит-серії

SrNa2(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(BаFe)

Arrojadite-(BaFe)

Арроядит-(ВаFе)

Затверджена (Rn IMA 1994-033) як Sigismundite; Italy,  перейм. 2005, у 2022 поверн. історична назва Sigismundite (IMA 22-C).

BaFe-вид в арожадит-серії

BaFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

Арожадит-(КFe)

Arrojadite-(KFe) 

Арроядит-(KFе)

Затверджена. Існувала з 1925 як Arrojadite, перейм. 2005 (Rn 2005 s.p.)

KFe-вид у серії арожадитів.

(KNa)Fe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

Арожадит-(КNа)

Arrojadite-(KNa) 

Арроядит-(KNа)

Затверджена 2006, (IMA 2005-047)

KNa-вид у серії арожадитів.

KNa3(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(PbFe)

Arrojadite-(PbFe)  

Арроядит-(PbFe)

Затверджена 2006, (IMA 2005-056)

PbFe-вид у серії арожадитів.

PbFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Арієґілатит 

Ariegilatite 

Ариегилатит

Затверджена 2017, (IMA 2016-100); Israel 

На честь ізраїльського геолога: Arie Lev Gilat (н. 1939).

BaCa12(SiO4)4(PO4)2F2O

Армелліноїт-(Се)

Armellinoite-(Ce)

Армеллиноит-(Се)

Затверджена. (IMA 2018-094); Italy.

На честь італ. колекціонера мінералів: Gianluca Armellino (н. 1962).

Ca4Ce4+(AsO4)4·H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или