Головна / Словник мінералів / Метаанколеїт 
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Метаанколеїт 

Meta-ankoleite  

Метаанколеит

Затверджена 1966, (IMA 1963-013) 

З грец. – «пізніший, зміненний, менший » і за місцезнах.: Ankole District, Уганда. 

K(UO2)(PO4)•3H2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или