Головна / Словник мінералів / Магнезіоантофіліт 
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Магнезіоантофіліт 

Magnesioanthophyllite 

Магнезиоантофиллит

Незатверджена. Дискр. 1997. Перевизн. відповідно до номенклатури у надгрупі амфіболів  (IMA 2012) як Anthophyllite

(Mg,Fe2+)7Si8O22(OH)

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или