Головна / Словник мінералів / Ангідриту група
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні
Ангідриту група Anhydrite groupe Ангидрита группа

Анґарфіт

Angarfite

Ангарфит

Затверджена 2012, (IMA 2010-082)

За місцезнах.: Angarf-South pegmatite, Марокко.

NaFe3+5(PO4)4(OH)4•4H2O

Анґастоніт

Angastonite

Ангастонит

Затверджена 2008, (IMA 2008-008)

За місцезнах.: Angaston, Австралія.

CaMgAl2(PO4)2(OH)4•7H2O

Ангідрит

Anhydrite 

Ангидрит

 

Затверджена.  Існує з 1804 (1795)

З грец. – «безводний».

Ca(SO4)

Ангідрокаїніт

Anhydrokainite

Ангидрокаинит

Затверджена. (Q 1912); Germany. Дискусійний вид 

Продукт зневоднення каїніту базальтовою лавою.

KMg(SO4)Cl

Англарит Anglarite Англарит

Незатверджена. Синонім виду:  Vivianite / Berthierite

Англезит

Anglesite 

Англезит 

ЗатвердженаІснує з 1832

За назвою острова: Anglesey, Велика Британія.

Pb(SO4)

Андалузит

Andalusite

Андалузит

Затверджена.  Існує з 1798; Spain.

За місцезнах.: Andalusia, Іспанія.

Al2SiO5

Андезин

Andesine

Андезин

Незатверджена. Існувала з 1841. Проміжний член (№ 30-50) ряду Albite-Anorthite

За назвою гірського пасма в Пд. Америці: Andes.

(Na,Ca)(Si,Al)4O8

Андерсоніт

Andersonite

Андерсонит

Затверджена. Існує з 1951 

На честь амер. геолога: Charles Alfred Anderson (1902-1990).

Na2Ca(UO2)(CO3)3•6H2O

Андорит Andorite Андорит

Незатверджена. Дискр. Тісне зрощення двох фаз - андориту ІV і андориту

На честь угор. колекціонера мінералів: Andor von Semsey (1833-1933).

Андорит IV

Andorite ІV

Андорит IV

Існув. з 1893, перейм. (Rn 2022 s.p.) як Quatrandorite.

На честь угор. колекціонера мінералів: Andor von Semsey (1833-1923).

AgPbSb3S6

Андорит 

Andorite VІ

Андорит VI

 

Існув. з 1892, перейм. (Rn 2022 s.p.) як Senandorite.

На честь: угор. колекц. мінералів Andor von Semsey (1833-1933).

AgPbSb3S6

Андрадит

Andradite

Андрадит

Затверджена. Існує з 1868

На честь бразил. мінералога: J. B. de Andrada e Silva (1763-1838).

Ca3Fe3+2(SiO4)3

Андреадиніїт

Andreadiniite

Андреадиниит

Затверджена 2014, (IMA 2014-049); Italy

На честь італ. геолога: Andrea Dini (н. 1966).

CuHgAg7Pb7Sb24S48

Андреївановіт

Andreyivanovite

Андрейивановит

Затверджена 2008, (IMA 2006-003)

На честь рос. мінералога і геохіміка: Андрей Валерьевич Иванов (н. 1937).

FeCrP

Андремеєрит

Andrémeyerite

Андремейерит

Затверджена 1973, (Rn 1972-005)

На честь бельг. геолога: Andre Marie Meyer (н. 1890).

BaFe2+2(Si2O7

Андріановіт

Andrianovite

Андриановит

Затверджена 2008, (IMA 2007-008)

На честь рос. радян. кристалографа-програміста: Валерий Иванович Андрианов (1938-1991).

Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(O,H2O,OH)5

Андросит Androsite Андросит

Незатверджена. Синонім виду: Manganiandrosite-(La)

За місцезнах.: Andros Island, Греція.

Андросит-(Lа) Androsite-(La)  Андросит-(Lа)

Незатверджена. Перейм. 2006 в Манганіандросит-(La)

За місцезнах.Andros Island, Греція

LaMn2+2Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Англезин

Anglesine

Англезин

Див.Anglesite

Андр’юсит 

Эндрьюсит

Див. Ендр’юсит

Андезит

Andesite

Андезит

Див. Andesine

Андревсит  

Див. Ендр’юсит

Андрисломбардіїт

Andrieslombaardite

Затверджена. (ІМA 2022-076); South Africa.

На честь: пд.-африк. фермер-гірняк Andries Lombaard.

RhSbS

Андрейбулахіт

Andreybulakhite

Затверджена. ІMA 2023-037; Russia.

Ni(C2O4) • 2H2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или