Головна / Словник мінералів / Анатаз
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Анатаз

Anatase

Анатаз

Затверджена. (IMA 1962 s.p.). Існує з 1801

З грец. – «витягнутий».

TiO2

Анґарфіт

Angarfite

Ангарфит

Затверджена 2012, (IMA 2010-082)

За місцезнах.: Angarf-South pegmatite, Марокко.

NaFe3+5(PO4)4(OH)4•4H2O

Анґастоніт

Angastonite

Ангастонит

Затверджена 2008, (IMA 2008-008)

За місцезнах.: Angaston, Австралія.

CaMgAl2(PO4)2(OH)4•7H2O

Ангідрит

Anhydrite 

Ангидрит

 

Затверджена.  Існує з 1804 (1795)

З грец. – «безводний».

Ca(SO4)

Ангідриту група Anhydrite groupe Ангидрита группа

Ангідрокаїніт

Anhydrokainite

Ангидрокаинит

Затверджена. (Q 1912); Germany. Дискусійний вид 

Продукт зневоднення каїніту базальтовою лавою.

KMg(SO4)Cl

Англарит Anglarite Англарит

Незатверджена. Синонім виду:  Vivianite / Berthierite

Англезит

Anglesite 

Англезит 

ЗатвердженаІснує з 1832

За назвою острова: Anglesey, Велика Британія.

Pb(SO4)

Андалузит

Andalusite

Андалузит

Затверджена.  Існує з 1798; Spain.

За місцезнах.: Andalusia, Іспанія.

Al2SiO5

Андезин

Andesine

Андезин

Незатверджена. Існувала з 1841. Проміжний член (№ 30-50) ряду Albite-Anorthite

За назвою гірського пасма в Пд. Америці: Andes.

(Na,Ca)(Si,Al)4O8

Андерсоніт

Andersonite

Андерсонит

Затверджена. Існує з 1951 

На честь амер. геолога: Charles Alfred Anderson (1902-1990).

Na2Ca(UO2)(CO3)3•6H2O

Андорит Andorite Андорит

Незатверджена. Дискр. Тісне зрощення двох фаз - андориту ІV і андориту

На честь угор. колекціонера мінералів: Andor von Semsey (1833-1933).

Андорит IV

Andorite ІV

Андорит IV

Існув. з 1893, перейм. (Rn 2022 s.p.) як Quatrandorite.

На честь угор. колекціонера мінералів: Andor von Semsey (1833-1923).

AgPbSb3S6

Андорит 

Andorite VІ

Андорит VI

 

Існув. з 1892, перейм. (Rn 2022 s.p.) як Senandorite.

На честь: угор. колекц. мінералів Andor von Semsey (1833-1933).

AgPbSb3S6

Андрадит

Andradite

Андрадит

Затверджена. Існує з 1868

На честь бразил. мінералога: J. B. de Andrada e Silva (1763-1838).

Ca3Fe3+2(SiO4)3

Андреадиніїт

Andreadiniite

Андреадиниит

Затверджена 2014, (IMA 2014-049); Italy

На честь італ. геолога: Andrea Dini (н. 1966).

CuHgAg7Pb7Sb24S48

Андреївановіт

Andreyivanovite

Андрейивановит

Затверджена 2008, (IMA 2006-003)

На честь рос. мінералога і геохіміка: Андрей Валерьевич Иванов (н. 1937).

FeCrP

Андремеєрит

Andrémeyerite

Андремейерит

Затверджена 1973, (Rn 1972-005)

На честь бельг. геолога: Andre Marie Meyer (н. 1890).

BaFe2+2(Si2O7

Ангелаїт

Ángelaite 

Анжелаит

Затверджена 2004, (IMA 2003-064) як Angelaite, перейм. 2010 (IMA 10-D) в Angelaite

За місцезнах.: Mina Ángela, Аргентина.

Cu2AgPbBiS4

Ангелеліт

Angelellite

Анджелеллит

Затверджена(IMA 1962 s.p.)

На честь директора Аргент. Геологічної служби: Victorio Angelelli (н. 1908).

Fe3+4O3(AsO4)2 

Англезин

Anglesine

Англезин

Див.Anglesite

Андезит

Andesite

Андезит

Див. Andesine

Андревсит  

Див. Ендр’юсит

Анатоліїт

Anatolyite

Анатолиит

Затверджена 2019, (ІМA 2016-040). Russia

На честь рос. радян. кристалографа і мінералога: Анатолий Капитонович Болдырев (1883-1946).

Na6(Ca,Na)(Mg,Fe3+)3Al(AsO4)6

Андрисломбардіїт

Andrieslombaardite

Затверджена. (ІМA 2022-076); South Africa.

На честь: пд.-африк. фермер-гірняк Andries Lombaard.

RhSbS

Андрейбулахіт

Andreybulakhite

Затверджена. ІMA 2023-037; Russia.

Ni(C2O4) • 2H2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или