Головна / Словник мінералів / Амоніоборит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Амоніоборит

Ammonioborite

Аммониоборит

Затверджена.  Існує з 1933

За хім. складом:4 (амоній), В.

(NH4)3B15O20(OH)8•4H2

Амсталіт

Amstallite

Амсталлит

Затверджена. 1987, (IMA 1986-030)

За місцезнах.: Amstall, Австрія.

CaAl[(Al,Si)4O8(OH)2](OH)2•(H2O,Cl)

Амфіболи Amphiboles Амфиболы

Незатверджена. Назва надгрупи мінералів

З грец. - "непевний, двоякий".

Амфіболіт Amphibolite Амфиболит Назва породи

Анабергіт

Annabergite

Аннабергит

 

Затверджена. Існує з 1852

За місцезнах.: родовище Annaberg, Німеччина.

Ni3(AsO4)2•8H2O

Анандит

Anandite 

Анандит

 

Затверджена 1967, (IMA 1966-005)

На честь керівника Геол. служби на о. Цейлон (Шри Ланка): Ananda Kentish Coomaraswam (1877-1947).

BaFe2+3(Si3Fe3+)O10S(OH) 

Анапаїт

Anapaite

Анапаит

Затверджена.  Існує з 1902

За місцезнах.: Анапа, Тамань, РФ.

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2

Анатаз

Anatase

Анатаз

Затверджена. (IMA 1962 s.p.). Існує з 1801

З грец. – «витягнутий».

TiO2

Анґарфіт

Angarfite

Ангарфит

Затверджена 2012, (IMA 2010-082)

За місцезнах.: Angarf-South pegmatite, Марокко.

NaFe3+5(PO4)4(OH)4•4H2O

Анґастоніт

Angastonite

Ангастонит

Затверджена 2008, (IMA 2008-008)

За місцезнах.: Angaston, Австралія.

CaMgAl2(PO4)2(OH)4•7H2O

Ангідрит

Anhydrite 

Ангидрит

 

Затверджена.  Існує з 1804 (1795)

З грец. – «безводний».

Ca(SO4)

Ангідриту група Anhydrite groupe Ангидрита группа

Ангідрокаїніт

Anhydrokainite

Ангидрокаинит

Затверджена. (Q 1912); Germany. Дискусійний вид 

Продукт зневоднення каїніту базальтовою лавою.

KMg(SO4)Cl

Англарит Anglarite Англарит

Незатверджена. Синонім виду:  Vivianite / Berthierite

Англезит

Anglesite 

Англезит 

ЗатвердженаІснує з 1832

За назвою острова: Anglesey, Велика Британія.

Pb(SO4)

Андалузит

Andalusite

Андалузит

Затверджена.  Існує з 1798; Spain.

За місцезнах.: Andalusia, Іспанія.

Al2SiO5

Ангелаїт

Ángelaite 

Анжелаит

Затверджена 2004, (IMA 2003-064) як Angelaite, перейм. 2010 (IMA 10-D) в Angelaite

За місцезнах.: Mina Ángela, Аргентина.

Cu2AgPbBiS4

Ангелеліт

Angelellite

Анджелеллит

Затверджена(IMA 1962 s.p.)

На честь директора Аргент. Геологічної служби: Victorio Angelelli (н. 1908).

Fe3+4O3(AsO4)2 

Англезин

Anglesine

Англезин

Див.Anglesite

Анальцим

Analcime

Анальцим

Затв. (IMA 1997 s.p.). Існує з 1797; Italy.

З грец. — «слабкий».

Na(AlSi2O6) · H2O

Амфібол білий волокнистий

Див. Тремоліт

Ампангабеїт

Ampangabéite

Ампангабеит

Незатверджена. Синонім виду: Samarskite-(Y)


Анапіт

Anapite

Анапит

Див. Anapaite

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2O

Ca2Fe(PО4)2•4H2O

Анатоліїт

Anatolyite

Анатолиит

Затверджена 2019, (ІМA 2016-040). Russia

На честь рос. радян. кристалографа і мінералога: Анатолий Капитонович Болдырев (1883-1946).

Na6(Ca,Na)(Mg,Fe3+)3Al(AsO4)6

Анастасенкоїт

Anastasenkoite

Анастасенкоит

Затверджена. IMA 2020-026; Israel 

На честь: рос. мінералог Г.Ф. Анастасенко, СПбГУ (н. 1931)

CaFe2+P2O7

Амораїт

Amoraite

Затверджена. IMA 2023-82; Israel.

Невідоме.

Ca12Al6(OH)36(CO3)2(SO3)⋅15H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или