Головна / Словник мінералів / Аметист
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні
Аметист Amethyst Аметист

Незатверджена.  Відміна виду: Quartz

З грец. – «неп’янкий, тверезий».

Амінеїт

Ammineite

Амминеит

Затверджена 2010, (IMA 2008-032)

За хім. складом: містить амінокомплекс.

CuCl2•2NH3

Аміновіт

Aminoffite

Аминовит

Затверджена.  Існує з 1937

На честь швед. мінералога і кристалографа: Gregori Aminoff (1993-1947).

Ca3(BeOH)2Si3O10 

Амічит

Amicite

Амичит 

Затверджена 1979, (IMA 1979-011)

На честь італ. фізика-оптика: Giovan Battista Amici (1786-1863).

K2Na2(Al4Si4O16)•5H2O

Амозит Amosite Амозит

Незатверджена. Відміна видів: Grunerite Cummingtonite Anthophyllite

Амоніо-алуніт

Ammonioalunite

Аммониоалунит

Затверджена 1988, (IMA 1986-037)

Мінерал амонію, близький до алуніту.

(NH4)Al3(SO4)2(OH)6

Амоніоборит

Ammonioborite

Аммониоборит

Затверджена.  Існує з 1933

За хім. складом:4 (амоній), В.

(NH4)3B15O20(OH)8•4H2

Амоніо-лейцит

Ammonioleucite

Аммониолейцит

Затверджена 1986, (IMA 1984-015)

Через вміст NH4 і близький до лейциту склад.  

(NH4)(AlSi2O6

Амоніо-магнезіо-вольтаїт

Ammoniomagnesiovoltaite

Аммониомагнезиовольтаит

Затверджена 2012, (IMA 2009-040)

Хімічно близький до вольтаїту, збагачений на NH4 і Mg.

(NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12•18H2O

Амоніо-ярозит

Ammoniojarosite

Аммониоярозит

Затверджена, (Rd 1987 s.p.).  Існує з 1927

NH4 - аналог ярозиту.

(NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6 

Амсталіт

Amstallite

Амсталлит

Затверджена. 1987, (IMA 1986-030)

За місцезнах.: Amstall, Австрія.

CaAl[(Al,Si)4O8(OH)2](OH)2•(H2O,Cl)

Амфіболи Amphiboles Амфиболы

Незатверджена. Назва надгрупи мінералів

З грец. - "непевний, двоякий".

Амфіболіт Amphibolite Амфиболит Назва породи

Анабергіт

Annabergite

Аннабергит

 

Затверджена. Існує з 1852

За місцезнах.: родовище Annaberg, Німеччина.

Ni3(AsO4)2•8H2O

Анандит

Anandite 

Анандит

 

Затверджена 1967, (IMA 1966-005)

На честь керівника Геол. служби на о. Цейлон (Шри Ланка): Ananda Kentish Coomaraswam (1877-1947).

BaFe2+3(Si3Fe3+)O10S(OH) 

Анапаїт

Anapaite

Анапаит

Затверджена.  Існує з 1902

За місцезнах.: Анапа, Тамань, РФ.

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2

Ан-атакаміт

Anatacamite

Анатакамит

Незатверджена. Існувала з 2010 (IMA 2009-042). Дискр. 2015

Триклінний (ан-) поліморф атакаміту.

Cu2(OH)3Cl

Ан-аурипігмент

Anorpiment

Анаурипигмент

Затверджена 2011, (IMA 2011-014)

Триклінний (ан-) диморф аурипігменту.

As2S3

Анальцит

Analcite

Анальцит

Див. Analcime

Амфібол білий волокнистий

Див. Тремоліт 

Амоніо-вольтаїт

Ammoniovoltaite

Аммониовольтаит

Затверджена. 2017, (IMA 2017-022); Russia   


NH4-аналог вольтаїту.


(NH4)2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12(H2O)18

Ампангабеїт

Ampangabéite

Ампангабеит

Незатверджена. Синонім виду: Samarskite-(Y)


Амоніо-ципеїт

Ammoniozippeite

Аммониоциппеит

Затверджена. (IMA 2017-073). USA

Хімічно близький до ципеїту. Названого на честь австрійського мінералога Franz Xaver Maxmillian Zippe (1791-1863).

(NH4)2[(UO2)2(SO4)O2]•H2O

Амоніо-матесіусит

Ammoniomathesiusite

Аммониоматесиусит

Затверджена. (IMA 2017-077). USA

 

NH4-аналог матесіуситу, названого на честь нім. міністра і реформатора: Johannes Mathesius (1504-1565).

(NH4)5(UO2)4(SO4)4(VO5)·4H2O

Амоніо-ласаліт

Ammoniolasalite

Аммониоласалит

Затверджена. (IMA 2017-094), USA

NH4 - аналог ласаліту, названого за місцем знахідки - Vanadium Queen Mine, La Sal Mining District,  штат Юта, США.

[(NH4)2Mg2(H2O)20]·[V10O28]

Амоніотинслеїт

Ammoniotinsleyite

Аммониотинслейит

Затверджена. IMA No. 2019-128

Амонієвий аналог тинслеїту

(NH4)Al2(PO4)2(OH) · 2H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или