Головна / Словник мінералів / Аліетит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аліетит

Aliettite

Алиэттит

Затверджена 1969, (Rd 1968?)

На честь італ. мінералога: Andrea Alietti (н. 1923).

Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4•4H2

Алнапербеїт-(Сe)

Alnaperbøeite-(Ce)

Алнапербёит-(Ce)

Затверджена 2014, (IMA 2012-054); NorwayЗа хім. складом:  збагачений на Al і Na і утворює твердий розчин з пербеїтом.

(CaCe2,5Na0,5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2

Алланпринґіт

Allanpringite

Алланпрингит

Затверджена 2006, (IMA 2004-050)

На честь австрал. мінералога: Allan Pring.

Fe3+3(PO4)2(OH)3•5H2O

Аллабогданіт

Allabogdanite

Аллабогданит

Затверджена 2002,  (IMA 2000-038)

На честь рос. радян. кристалографа: Алла Богданова (1947-2004).

(Fe,Ni)2

Аллоріїт

Alloriite

Аллориит

Затверджена 2007, (IMA 2006-020)

На честь італ. колекціонера мінералів: Robert Allori (н. 1933).

(Na,K,Ca)24(Na,Ca)4Ca4(Si,Al)48O96(SO4)4 (SO3,CO3)2(OH,Cl)2(H2O,OH)4 

Алмейдаїт

Almeidaite

Альмейдаит

Затверджена 2015, (IMA 2013-020); Brazil

На честь бразил. геолога: Fernando de Almeida (1916-2013).

PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O36(OH,O)2

Алоклазит

Alloclasite

Аллоклазит

Затверджена. Існує з 1866

З грец. – «інакше розколюється».

CoAsS

Алофан

Allophane

Аллофан

Затверджена. Існує з 1816

З грец. – «інакше виглядає».

Al2O3(SiO2)1,3-2,0•2,5-3,0H2

Алохалькоселіт

Allochalcoselite

Аллохалькоселит

Затверджена 2005, (IMA 2004-025)

З грец. – «інша мідь»+ «селен».

Cu1+Cu2+5PbO2(SeO3)2CI5

Алперсит

Alpersite

Алперсит

Затверджена 2006, (IMA 2003-040)

На честь амер. геохіміка: Charles  Alpers.

Mg(SO4)•7H2

Алсахаровіт-Zn

Alsakharovite-Zn

Алсахаровит-Zn

Затверджена 2003, (IMA 2002-003)

На честь рос. радян. геолога: Алексей Сахаров (1910-1996).

NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4•7H2

Алтаїт

Altaite

Алтаит

Затверджена. Існує з 1845

За місцезнах.: Алтай, РФ.

PbTe

Алтисит

Altisite

Алтисит

Затверджена 1994, (IMА 1993-055)

За хім. складом: Al, Ti, Si.

Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3

Алтуфіт

Althupite

Алтупит

Затверджена 1987, (IMA 1986-003)

За хім. складом: Аl, Тh, U, Рh.

AlTh(UO2)7(PO4)4O2(OH)5•15H2

Алуайвіт

Alluaivite

Аллуайвит

Затверджена 1990, (IMA 1988-052)

За місцезнах.: гора Аллуайв, Кольський півострів, РФ.

Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl•2H2O

Алуніт

Alunite

Алунит

Затверджена,  (Rd 1987 s.p.). Існує з 1824

З латин. – «галун»

KAl3(SO4)2(OH)6

KAl3(SО4)2(OH)6

Алуштит Alushtite Алуштит

Незатверджена. Відміна виду: Tosudite. Існував з 1914

За місцезнах.: Алушта, Крим, Україна

Алфорсит

Alforsite

Алфорсит

Затверджена 1981, (IMA1980-039)

На честь амер. геолога: John T. Alfors.

Ba5(PO4)3Cl

Алоклаз

Alloclas

Аллоклаз

Див.Alloclasite

Алуодит

Аллуодит

ДивAlluaudite

Алуноген

Aluminium Sulfate

Див. Alunogen

Алуніт натріїстий 

Див. Натро-алуніт

Алтерит

Alterite

Альтерит

Затверджена. (IMA 2018-070)

На честь амер. колекціонера Malcolm Alter.

Zn2Fe3+4 (SO4)4(C2O4)2(OH)4.17H2O

Алуноген

Alunogen

Алуноген

Затверджена. Відома з 1834 р.

Від латин. "alum" та грец. γεννώ ("genno"), "створити". 

Al2(SO4)3 · 17H2O

IMA Formula: Al2(SO4)3(H2O)12 · 5H2O

Алісвілсоніт-(YCe)

Alicewilsonite-(YCe)

Элисуилсонит-(YCe)

Затверджена. IMA 2020-055; Canada

На честь: Alice Evelyn Wilson (1881-1964), канад. геолог і палеонтолог.

Na2Sr2YCe(CO3)6⋅3H2O

Алісвілсоніт-(YLa)

Alicewilsonite-(YLa)

Элисуилсонит-(YLa)

Затверджена. (IMA 2021-047); Australia.

На честь першої геологині в Геол. службі Канади: Alice Wilson (1881–1964). 

Na2Sr2YLa(CO3)6⋅3H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или