Головна / Словник мінералів / Агардит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Агардит

Agardite

Агардит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі мікситу

На честь фр. геолога: Jules Agard. Перенесено агардит - (V)

Аґаїт

Agaite

Агаит

Затверджена 2013, (IMA 2011-115)

За місцезнах.: Aga Mine, Каліфорнія, США.

Pb3Cu2+Te6+O5(OH)2(CO3)

Аґмантиніт

Agmantinite

Агмантинит

Затверджена 2015, (IMA 2014-083); Peru

 За хім. складом: Ag, Mn, Sn (tin).  

Ag2MnSnS4

Агат

Agate 

Агат 

Незатверджена. Відміна виду: Quartz (Chalcedony)  

За древньою назвою ріки (Ахатес) на острові Сицилія.

Агат моховий

Agate Moss

Агат моховой

Незатверджена. Відміна виду:Quartz.  Відміна різновиду: Chalcedony. Див. також Agate

Аґахановіт-(Y)

Agakhanovite-(Y)

Агахановит-(Y)

Затверджена 2014, (IMA 2013-090); Norway

На честь рос. радян. мінералога: Агаханов Атали (н. 1971).

YCa☐2KBe3Si12O30

Агвіларит

Aguilarite

Агвиларит

Затверджена. Існує з 1891На честь управителя рудника у Мексиці: Ponciano Aguilar.

Ag4SeS

Агноліт

Agnolite

Агнолит

Незатверджена. Існувала з 1889Синонім виду: Inesite.

Ca2(Mn,Fe)7Si10O28(OH)2•5H2O

Агреліт

Agrellite

Агреллит

Затверджена 1976, (IMA 1973-032)

На честь британ. мінералога: Stuart  Agrell.

NaCa2Si4O10F

Аґриколаїт

Agricolaite

Агриколаит

Затверджена 2011, (IMA 2009-081)

На честь нім. «батька мінералогії»: Georgius Agricola (1494 - 1555).

K4(UO2)(CO3)3

Агриколіт

Agricolite Агриколит

Незатверджена. Синонім виду: Eulytine

Агриньєрит

Agrinierite

Агриньерит

Затверджена 1972, (IMA 1971-046)

На честь фр. інженера: Henri Agrinier (1928-1971).

K2Ca[(UO2)3O3(OH)2]2•5H2O

Адамсит-(Y)

Adamsite-(Y)

Адамсит-(Y)

Затверджена 2000, (IMA 1999-020)

На честь канад. геолога: Frank  Adams (1859-1942).

NaY(CO3)2•6H2O

Адачіїт

Adachiite

Адачиит

Затверджена 2014, (IMA 2012-101); Japan

На честь япон. мінералога аматора: Tomio Adachi (н. 1923).

CaFe2+3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH)

Аддибішоффіт

Addibischoffite

Эддибишофит

Затверджена 2017, (IMA 2015-006); Algeria, CH-meteorite

На честь нім. космохіміка Addi Bischoff (н. 1955).  

Ca2Al6Al6O20

Аделіт

Adelite

Аделит

Затверджена.  Існує з 1891

З грец. – «темний, непрозорий».

CaMg(AsO4)(OH)

Адипіт

Adipite

Адипит

Незатверджена . Синонім виду:  Chabazite-Ca/ Chabazite-K.(K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2·12H2O

Адмонтит

Admontite

Адмонтит

Затверджена 1979, (IMA1978-012)

За місцезнах.: Admont, Австрія.

MgB6O10•7H2

Адольфпатераїт

Adolfpateraite

Адольфпатераит

Затверджена 2012, (IMA 2011-042)

На честь чес. мінералога: Adolf Patera (1819–1894).

K(UO2)(SO4)(OH)(H2O)

Адандит

Adandit

Адандит

 Див. Anandite

Адамант

Адамант

Див. Алмаз

 

Адамін

Адамит

Див. Adamite

Адаміт мідистий

Див. Купроадамін; Див. Адаміт  

Адамас

Див. Алмаз

 

Аданіт

Adanite

Аданит

Затверджено. IMA No. 2019-088

На честь: амер. колекціонер мінералів Ч.Адан (Charles (Chuck) Adan), b. 1961.

Pb2(Te4+O3)(SO4)

Адаміт

Adamite

Адамит

Затверджена. Існує з 1866 р. 

На честь: Gilbert Joseph Adam (1795-1881), інспектор фінансів фр. уряду, колекціонер мінералів.

Zn2(AsO4)(OH)

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или