img

Наукова конференція «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні», присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

Вони представили понад 30 академічних і галузевих наукових установ, закладів вищої освіти, виробничих організацій та приватних підприємств, зокрема, ІГМР НАН України, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, Інститут геологічних наук НАН України, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Інститут геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України, Національний науково-природничий музей НАН України, Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України, Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України, Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України, Сектор з координації наукових досліджень Науково-організаційного відділу Президії НАН України, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Спілка геологів України, Український державний геологорозвідувальний інститут, Державне підприємство "Українська геологічна компанія", Науково-навчальний інститут «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Інститут наук про Землю Словацької академії наук (Словаччина), Інститут природокористування НАН Білорусі (Білорусь), Інститут геології та геохронології докембрію Російської академії наук (Росія), Державне підприємство "Бурштин України", Міжнародний хаб природних ресурсів "Тутковський" (Tutkovsky PLC), Криворізький національний університет, Житомирський державний технологічний університет, ТОВ «Кварц» та інші.

З вітальним словом перед учасниками конференції виступив академік НАН України, академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор ІГМР НАН України Пономаренко О.М.

За високий професіоналізм, наукові досягнення та з нагоди 50-річчя провідні співробітники ІГМР НАН України отримали відзнаки НАН України, Державної служби геології та надр і Громадського обєднання «Спілка геологів України».

Урочиста частина завершилася презентацією книги «Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України: 50 років», у якій висвітлено історію створення і розвитку інституту, наведено його сучасну структуру та найвагоміші наукові здобутки за останні 25 років.

Пленарні засідання завершилась обговореннями доповідей, дискусіями та прийняттям Проекту спільного рішення. Матеріали конференції (Збірник тез доповідей, Рішення конференції) після доповнень та узгоджень згодом будуть розміщені на сайті ІГМР НАН України https://igmof.org.ua/.
16 травня в рамках зазначеної конференції Деревська К.І., Сукач В.В., Гуров Є.П. провели польову геологічну екскурсію «Мандруючи Іллінецьким кратером». Маршрут екскурсії дав змогу ознайомитися з геологічною будовою Іллінецької імпактної структури, обстежити розкриті кар’єрами імпактити різноманітних структурно-текстурних типів, відібрати унікальні зразки зювітів, «бомб» та інших рідкісних імпактних утворень, почерпнути цікаву інформацію про видобування їх у прадавні часи та виготовлення із них кам’яних виробів для побутових потреб.

Написати коментар

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или