img

XI НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА

13-15 вересня 2018 року відбулися XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка. Цей захід на вшанування пам’яті видатного вченого і організатора науки, засновника наукової школи, надзвичайно продуктивного мінералога, відбувається зазвичай раз на два роки. Організатором читань є геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, передовсім працівники кафедри мінералогії. Матеріали ХІ наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка склали основу чергового випуску "Мінералогічного збірника" (2018. Вип. 68, № 1).

img

Оптические спектры и окраска природных гранатов

Тільки що вийшла друком нова книга, в якій на основі результатів оригінальних експериментальних досліджень, а також  наявних літературних даних створене найбільш повне зведення з оптичних спектрів поглинання і природи забарвлення усіх відомих на цей час представників групи гранатів, включно з їхніми різноманітними твердими розчинами. 

img

З'їзд геологів України відбувся у м. Київ 7--8 грудня 2017 року

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»

VI З’ЇЗД ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНИХ, МІНЕРАЛЬНИХ, ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ДРУГИЙ ЦИРКУЛЯР

img

Перспективы обнаружения месторождений редкоземельного оруденения нового типа в Приазовье Украинского щита

Під такою назвою вийшла друком монографія, в якій на підставі вивчення головних і другорядних  рудних мінералів, асоціацій акцесорних мінералів, геохімії рідкісноземельних елементів Анадольського рідкісноземельного родовища Східного Приазов'я зроблено зіставлення його з подібними родовищами Українського щита і світу, що дозволило обґрунтувати точку зору на генезис родовища і направити пошуки нових родовищ подібного типу.   Автори: Шеремет Є.М., Кривдік С.Г., Стрекозов С.М. /За редакції Пономаренка О.М.  2017. Харків: ФЛП Мезина В.В.,- 244 с.  

img

IX-й з'їзд УКРАЇНСЬКОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА «МІНЕРАЛОГІЯ В УКРАЇНІ: ЗОЛОТИЙ ВІК, СТАН І ПРОБЛЕМИ»

Попри погіршення ситуації в галузі наук про Землю, тривожний стан геологічної галузі, скорочення геологорозвідувальних робіт в Україні і фінансування науково-дослідних робіт в геології, попри фінансово-економічну кризу в державі в останні роки з'їзд Українського мінералогічного товариства відзначає, що мінералоги України не склали руки і працювали в міру сил і можливостей

 


авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или