Annivite

( Анівіт  / Аннивит )

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](Bi,Sb,As)4S13

Дискр. 2008

Відміна виду: Tennantite


Див. Тетраедрит

Див. Тенантит

Збагачений на Ві тенантит.

Можливо  Bi-тенантит або 

Bi-тетраедрит

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или