Адуляр

( Adularia / Адуляр )

Див. Ортоклаз

Див. Мікроклін Більш впорядкований ортоклаз або частково розупорядкований мікроклін

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или