Передмова від упорядників

    Необхідність створення словника українських синонімів латиноалфавітних назв мінералів, тобто «Словника українських назв мінеральних видів» (далі – «Словник») неодноразово обговорювали у науковій мінералогічній літературі упродовж останнього десятиріччя [2, 3, 6, 7], а також на даному вебсайті. Така потреба зумовлена невпинними змінами у мінеральному світі: відкривають нові види, перевизначають давно відкриті, переглядають номенклатуру груп, оскільки сучасні аналітичні прилади відкрили нові можливості для визначення будови мінералів, заряду атомів та їхньої позиції у структурі. Змін зазнають також назви мінералів. Затвердженою залишили пріоритетну з кількох відомих назв мінералу, інші стали її синонімами. Частина видів зазнала перейменувань відповідно до змін у номенклатурі груп і надгруп. Зокрема істотні зміни відбулися останнім часом у номенклатурі надгруп амфіболів, апатитів, пірохлорів, груп цеолітів, турмалінів тощо.

Докладніше
Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или