Передумова від упорядників

Мета даного обговорення – виробити стандартний підхід до передачі літерами української абетки латинописних назв мінеральних видів, затверджених Міжнародною мінералогічною асоціацією (International Mineralogical Association – ІМА) і створити Нормативний словник українських назв мінеральних видів і різновидів. Адже з часу публікації тримовного українсько-російсько-англійського Мінералогічного словника не було створено жодного нормативного словника українською мовою, який охоплював би всі відомі мінеральні види, а не тільки найбільш поширені й відомі. Тим паче, що за 40 років, які минули з того часу, не лише вдвічі збільшилося число відкритих видів, змінилася номенклатура багатьох із них і навіть їхня назва.

Докладніше

Вважаєте Ви, що потрібно узгодити зі змінами в правописі слів іноземного походження правопис українських назв:

Лише тих мінералів, що були відкриті після внесення змін до правопису? Лише тих мінералів, що були відкриті після 1975 року і не ввійшли до „Мінералогічного словника”? Усіх мінералів незалежно від дати відкриття?
Голосувати
Результати голосування

Яким чином надалі передавати українською мовою латинізовані назви нових мінералів?

Транслітеруванням, тобто передавати лише орфографію терміну? Транскрибуванням, тобто записувати літерами української абетки вимову терміну?
Голосувати
Результати голосування
Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или