Головна / Словник мінералів / Айкаїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні
Айкаїт Aikaite Айкаит

Незатверджена. Мінералоїд.

Айкініт

Aikinite

Айкинит

Затверджена.  Існує з 1843; Russia.

На честь англ. геолога: Arthur Aikin (1773-1854).

CuPbBiS3

Акаганеїт

Akaganeite

Акаганеит

Затверджена 1962,  (IMA 1962-004); Japan.

За місцезнах.: рудник Akagane, Японія.

(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1,25nH2O

Акадіаліт Acadiolite  Акадиалит

Незатверджена. Синонім виду: Chabazite-Ca

Існує з 1834. За місцезнах. : франц. колонія Acadia на сході Канади (чaс існування - з 1604 до початку1700-х років).

Акантит

Acanthite

Акантит

Затверджена.  Існує з 1855; Czech Republic.

З грец. – «колючка, терен».

Ag2S

Акаоґіїт

Akaogiite

Акаогиит

Затверджена 2010, (IMA 2007-058); Germany.

На честь япон. мінералога: Masaki Akaogi.

TiO2

Акатореїт

Akatoreite

Акатореит

Затверджена 1971, (IMA 1969-015); New Zealand.

За місцезнах.: Akatore Creek, Нова Зеландія.

Mn2+9Al2Si8O24(OH)8 

Акваліт

Aqualite

Аквалит

Затверджена 2007, (IMА 2002-066); Russia.

З латин. – „водяний камінь».

(H3O)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl 

Аквамарин Aquamarine Аквамарин

Незатверджена.  Відміна виду: Beryl

З латин.- «морська вода».

Акдалаїт

Akdalaite

Акдалаит

Затверджена 1970, (IMA 1969-002); Kazakhstan.

За місцезнах.: Akdala, Казахстан.

Al10O14(OH)2

Акімотоїт

Akimotoite

Акимотоит

Затверджена 1999, (IMA 1997-044)

На честь япон. геофізика: Syun-iti Akimoto (н. 1925).

MgSiO3

Аклімаїт

Aklimaite

Аклимаит

Затверджена 2012, (IMA 2011-050)

З давньотурец. – «світлий розум».  

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Акмонідесит

Acmonidesite

Акмонидесит

Затверджена 2019, (IMA 2013-068); Italy

За назвою одного із циклопів - помічників бога вогню у грецькій міфології: Acmonides.

(NH4,K,Pb,Na)9Fe2+4(SO4)5Cl8

Акрохордит

Akrochordite

Акрохордит

Затверджена.  Існує з 1922

З грец. – «бородавка». 

Mn2+5(AsO4)2(OH)4•4H2O

Аксаїт

Aksaite

Аксаит

Затверджена. (IMA 1967 s.p.). Існує з 1962

За місцезнах.:  Ak-Sai Vallty (Аксай), Казахстан.

MgB6O7(OH)6•2H2O

Аксиніт-(Мg)

Axinite-(Mg)

Aксинит-(Mg)

Затверджена 1975, (IMA 1975-025)

З грец. – «сокира». Мg-вид у групі аксиніту.

Ca4Mg2Al4[B2Si8O30](OH)2

Акміт

Acmite

Акмит

Незатверджена. Синонім / відміна виду: Aegirine

Аксиніт

Axinite

Аксинит

Незатверджена. Назва групи мінералів

З грец. – «сокира».

Айолосит

Aiolosite 

Эолосит

Затверджена 2010, (IMA 2008-015); Italy.

За місцезнах.: Aeolian Islands (спотворене від Aiolos — бог вітру), Італія.

Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl 

Акерманіт 

Åkermanite Oakermanite Okermanite

Акерманит

Затверджена. Існує з 1884 р. 

На честь: Anders Richard Åkerman (1837-1922), швед. металург. 

Ca2Mg(Si2O7)

Аксиніт марганцевистий

Див. Тинценіт 

Акселіт

Axelite

Акселит

Затверджена 2017, (IMA 2017-015а); Russia  


 Невідомо ще. 

Na14Cu7(AsO4)8F2Cl2

Акоповаїт

Akopovaite

Акоповаит

Затверджена. (IMA 2018-095); Kyrgyzstan

На честь рос. викладача хімії: Анна Акопова (н. 1952). 

Al4Li2(OH)12(CO3)(H2O)3

Айоваїт

Iowaite

Айоваит

Затверджена. (IMA 1967- 002); USA.

За місцезнах.: штат Iowa, США.

Mg6Fe3+2(OH)16Cl2•4H2O

Аксиніт-(Fe)

Axinite-(Fe)

Аксинит-(Fe)

Затверджена. (Rn 1968 s.p.); France. Існув. з 1909 як Ferroaxinite, перевизн. 1968, перейм. 2008. 

Від грец. αξίνα ("аксіна") як "сокира" - натяк на габітус його кристалів. Fe-вид у гр. аксиніту.

Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH

Аксиніт-(Mn)

Axinite-(Mn)

Аксинит-(Mn)

Затверджена. (Rn 2004 s.p.); Germany. Існув. з 1909 як Manganaxinite, Mangaxinite, Manganoaxinite. Перейм. 2008. в Axinite-(Mn).

З грец. – αξίνα ("axina") «сокира». Мn-вид у групі аксиніту

Ca4Mn22+Al4[B2Si8O30](OH)2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или