Головна / Словник мінералів / Аданіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аданіт

Adanite

Аданит

Затвердженa. (IMA 2019-088); USA.

На честь: амер. колекціонер мікромінералів  Charles (Chuck) Adan, (н. 1961).

Pb2(Te4+O3)(SO4)

Азот Nitrogen Азот Незатверджена через некрист. стан. Газ з темп. кип. –195,8° С
Природна проста речовина

N2

Адачіїт

Adachiite

Адачиит

Затверджена 2014, (IMA 2012-101); Japan

На честь япон. мінералога аматора: Tomio Adachi (н. 1923).

CaFe2+3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH)

Аддибішоффіт

Addibischoffite

Эддибишофит

Затверджена 2017, (IMA 2015-006); Algeria, CH-meteorite

На честь нім. космохіміка Addi Bischoff (н. 1955).  

Ca2Al6Al6O20

Аделіт

Adelite

Аделит

Затверджена.  Існує з 1891; Sweden.

З грец. – «темний, непрозорий».

CaMg(AsO4)(OH)

Адипіт

Adipite

Адипит

Незатверджена . Синонім виду:  Chabazite-Ca/ Chabazite-K.(K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2·12H2O

Адмонтит

Admontite

Адмонтит

Затверджена 1979, (IMA1978-012); Austria.

За місцезнах.: Admont, Австрія.

MgB6O10•7H2

Адольфпатераїт

Adolfpateraite

Адольфпатераит

Затверджена 2012, (IMA 2011-042); Czech Republic.

На честь чес. мінералога: Adolf Patera (1819–1894).

K(UO2)(SO4)(OH)(H2O)

Адраносит

Adranosite

Адраносит

Затверджена 2010, (IMA 2008-057) як Adranosite, перейм. 2010 в Adranosite-(Al), у 2014 назву відновлено; Italy.

За назвою давньогрец. бога вогню – Adranos (лат. Adranus).

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 

Адраносит-(Fе)

Adranosite-(Fe)

Адраносит-(Fe)

Затверджена 2013, (IMA 2011-006); Italy.

  Fе-аналог адраноситу.

(NH4)4NaFe2(SO4)4Cl(OH)2

Адуляр Adularia Адуляр

Незатверджена. Відміна видів: Orthoclase / Microcline

За назвою масиву в Швейцарських Альпах: Adula Massif.

Аеругіт 

Aerugite

Аэругит

 

Затверджена. Існує з 1858; Spain. Перевизн. (Rd 1965 s.p.). 

З грец. – «мідна іржа».

Ni8,5(AsO4)2As5+O8  

Азовськіт

Azovskite

Азовскит

Незатверджена. Відома з 1937; Ukraine. Суміш некристалічних гідрофосфатів і гідрооксидів Fe.За назвою Азовського моря.

 ~ Fe3+3(PO4)(OH)6 

Азопроїт

Azoproite

Азопроит

Затверджена 1970,  (IMA 1970-021); Russia.

АZОРRО – акронім міжнарод. організації з дослідження Земної кори.

Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2(BO3

Азурит

Azurite

Азурит

Затверджена.  Існує з 1824; France.

З перс. – «блакитний».

Cu3(CO3)2(OH)2

Айдирліт Aidyrlite Айдырлит

Незатверджена. Суміш мінералів: Gibbsite, Opal, Theophrastite.

Айкініт

Aikinite

Айкинит

Затверджена.  Існує з 1843; Russia.

На честь англ. геолога: Arthur Aikin (1773-1854).

CuPbBiS3

Акаганеїт

Akaganeite

Акаганеит

Затверджена 1962,  (IMA 1962-004); Japan.

За місцезнах.: рудник Akagane, Японія.

(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1,25nH2O

Айолосит

Aiolosite 

Эолосит

Затверджена 2010, (IMA 2008-015); Italy.

За місцезнах.: Aeolian Islands (спотворене від Aiolos — бог вітру), Італія.

Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl 

Аериніт 

Aërinite

Див. Aerinite

Азот 

Nitrogen 

Азот

Незатверджена через некрист. стан. Природна проста речовина

N2

Адраносит-(Al)

Adranosite-(Al)

Адраносит-(Al)

Див. Adranosite

Азимовіт

Asimowite

Азимовит

Затверджена. (IMA 2018-102); China / Chile (meteorite).

На честь: амер. проф. Paul D. Asimow.

Fe2SiO4

Айкаїт Aikaite Айкаит

Незатверджена. Мінералоїд.

Айоваїт

Iowaite

Айоваит

Затверджена. (IMA 1967- 002); USA.

За місцезнах.: штат Iowa, США.

Mg6Fe3+2(OH)16Cl2•4H2O

Азбест

Asbestos

Асбест

Загальна назва мінералів тонковолокнистої будови із надгр. амфіболів і гр. серпентину.

З грец. — «невгасимий».

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или