Головна / Словник мінералів / Алькантарильяїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алькантарильяїт

Alcantarillaite

Алькантариллаит

Затверджена. (IMA  2019-072); Spain. 

За місцезнах.: Alcantarillas mine, Андалузія, Іспанія.

[Fe3+0,5(H2O)4][CaAs3+2(Fe3+2,5W6+0,5)(AsO4)2O7

Альпеїт

Alpeite

Альпеит

Затверджена 2016, (IMA 2016-072); Italy

За місцезнах.: рудник Monte Alpe, Італія.

Ca4Mn3+2Al2(Mn3+Mg)(SiO4)2(Si3O10)(VO4)(OH)6 

Альфредштельцнерит

Alfredstelznerite

Альфредштельцнерит

Затверджена 2010,  (IMA 2007-050)

На честь нім. проф. мінералогії: Alfred Stelzner (1840-1895).

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15

Алюмініт

Aluminite

Алюминит

Затверджена. Існує з 1805

За хім. складом: Аl.

Al2(SO4)(OH)4•7H2O

Алюмінооттолініїт

Aluminoottoliniite

Алюминооттолиниит

Незатверджена. Існував з 2003. Перевизн. 2012 як мінерал, близький до виду: Clino-holmquistite

NaLi(Mg3Al2)(Si8O22)(OH)2

Алюмінотараміт

Aluminotaramite

Алюминотарамит

Незатверджена. Існувала з 2006, перевизн. 2012. Синонім виду:Ferro-taramite

Як Al-аналог тараміту

Na(CaNa)(Fe3+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 

Алюміно-везувіан

Alumovesuvianite

Алюмовезувиан

Затверджена 2016, (IMA2016-014); Canada

Збагачений на Al вид у групі везувіану

Ca19Al(Al10Mg2)Si18O69(OH)9

Алькапарросаїт

Alcaparrosaite

Алькапарросаит

Затверджена 2012, (IMA 2011-024)

За місцезнах.: Alcaparrosa Mine, Антофагаста, Чилі.

K3Ti4+Fe3+(SO4)4O(H2O)2

Альмагрерит Almagrerite Альмагрерит

Незатверджена. Синонім виду: Zinkosite

За місцезнах.: Sierra Almagrera, Мурсія Іспанія.

Альмандин

 

Almandine 

Альмандин

 

Затверджена. Існує з доістор. часів (з 1546?)

За місцезнах.: Alabanda, Мала Азія.

Fe2+3Al2(SiO4)3 

Альмарудит

Almarudite

Альмарудит

Затверджена 2004, (IMA 2002-048)

За назвою університету «Аlма mаtеr Rudоlрhіnа» в Австрії.

K(□,Na)2(Mn,Fe,Mg)2[(Be,Al)3Si12]O30

Альмбосит Almbosite Альмбосит

Незатверджена. Опубл. 1980. Дискр. 1987

За місцезнах.: Almhiitte Bos, Італія.

Fe2+5Fe3+4V5+4Si3O27

Альмераїт Almeraite Альмераит

Незатверджена.  Суміш мінералів: Carnallite, Halite

На честь ісп. лікаря: Jaume Almera.

Альстоніт

Alstonite

Альстонит

 

Затверджена.  Існує з 1841; United Kingdom.

За місцезнах.: Alston, Камберленд, Велика Британія.

BaCa(CO3)2

Альтмаркіт Altmarkite

Альтмаркит

Незатверджена. Дискр. як синтетичне утворення. Синонім виду:Leadamalgam

За місцезнах.: Altmark, Німеччина.

Pb0,7Hg0,3

Альтхаузит

Althausite

Альтхаузит

 

Затверджена 1975, (IMA 1974-050)

На честь нім. проф.: Egon Althaus (н. 1933).

Mg4(PO4)2(OH,O)(F,□) 

Альфельдит

Ahlfeldite

Альфельдит

 

Затверджена.  Існує з 1935

На честь нім.-болів. геолога: Federico Ahlfeld (1892-1982).

Ni(SeO3)•2H2

Альфларсеніт

Alflarsenite

Альфларсенит

Затверджена 2009, (IMA 2008-023)

На честь норв. мінералога: Alf Larsen (н. 1952).

NaCa2Be3Si4O13(OH)•2H2O

Альфредопетровіт

Alfredopetrovite

Альфредопетровит

Затверджена 2016, (ІМA 2015-026); Bolivia

На честь болів. геолога і мнералога: Alfredo Petrov.

Al2(Se4+O3)3•6H2O

Алюмініліт

Aluminilite   

Алюминилит  

Незатверджена. Див.Alunite

Алюміній

Aluminium

Алюминий

Затверджена 1984, (IMA1980-085а); Russia.

За хім. складом: Al.

Al

Алюміноліт

Aluminolite

Алюминолит

Незатверджена. Див. Alunite

Альмандит

Almandite

Альмандит

Див. Almandine

Алюмінобаруазит Aluminobarroisite Алюминобарруазит

Незатверджена. Існувала з 1997. Перевизн. 2012 як Barroisite

(NaCa)(Mg3Al2)(AlSi7O22)(OH)2

Алюмінокатофорит Aluminokatophorite Алюминокатофорит

Незатверджена. Існувала з 1978, дискр. 1997. Перевизн. 2012 як Ferro-katophorite

Na2Ca(Fe4Al)(AlSi7O22)(OH)2

Алюміномагнезіогорнбленд Aluminomagnesiohornblende Алюминомагнезиогорнблендит

Незатверджена. Синонім виду: Magnesio-hornblende

□????Ca2(Mg4Al)(ALSi7O22)(OH)2   

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или