Головна / Словник мінералів / Арсенопаладиніт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Арсенопаладиніт

Arsenopalladinite

Арсенопалладинит

Затверджена. (Rd 1973-002а). Відома з 1955

За хім. складом: Аs, Рd

Pd8As3

Pd8(As,Sb)3

Pd8As3

Арсен-бракебушит

Arsenbrackebuschite

Арсенбракебушит

Затверджена 1978, (IMA1977-014)

Вказує на арсенат у групі бракебушиту

Pb2(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OH,H2O) 

Pb2(Fe2+,Zn)(AsO4)2•(Н2О) 

Pb2Fe3+(AsO4)2(OH)

Pb2Fe(AsO4)2(OH)•H2O

Арсен-деклуазит

Arsendescloizite

Арсендеклуазит

Затверджена 1982, (IMA1979-030)

Арсенат-аналог деклуазиту

PbZn(AsO4)(OH)

PbZn(AsO4)(OH)

Арсенобісміт  

Arsenobismite

Арсенобисмит

Незатверджена. Дискр. 1998 як суміш мінералів. Існувала з 1916

За хім. складом: Аs, Ві 

Bi2(AsO4)(OH)3 

Bi2(AsO4)(OH)3

Арсено-вагнерит

Arsenowagnerite 

Арсеновагнерит

Затверджена 2015, (IMA2014-100); Russia

Aрсенат-аналог вагнериту

Mg2(AsO4)F 

Арсено-ванмеєрсшеїт

Arsenovanmeersscheite

Арсенованмеерсшеит

Затверджена 2007, (IMA2006-018)

Арсенат-аналог ванмеєрсшеїту

U(UO2)3(AsO4)2(OH)64H2O

U(OH)4[(UO2)3(AsO4)2(OH)2]•4H2

U+6(UO2)3(AsO4)2(OH)6•4H2О

Арсеновейлендит

Arsenowaylandite

Арсеновейлендит

Незатверджена 1995 як сумнівний член групи дисертиту

Як арсенат- аналог вейлендиту

BiAl3(AsO4)2(OH)6

BiAl3(AsO4)2(OH)6

Арсеновісміт 

Див. Арсенобісміт

 

Арсено-гаухекорніт

Arsenohauchecornite

Арсеногаухекорнит

Затверджена 1980, (IMA1978 s.p.)

Через вміст As і зв’язок з гаухекорнітом

Ni18Bi3AsS16

Ni9BiAsS8

Арсено-гойяцит

Arsenogoyazite

Арсеногояцит

Затверджена 1984, (IMA1983-043)

Арсенат-аналог гойяциту

SrAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 

(Sr,Ca,Ba)Al3(AsO4,PO4)2(OH,F)52О)

SrAl3(AsO4)2(OH)5•H2O

SrAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH,F)6

Арсено-гопеїт

Arsenohopeite

Арсеногопеит

Затверджена 2012, (IMA2010-069)

Арсенат-аналог гопеїту

Zn3(AsO4)24H2O

Zn3(AsO4)2•4H2O

Арсено-горсейксит

Arsenogorceixite

Арсеногорсейксит

Затверджена 1993, (IMA1989-055)

Арсенат-аналог горсейкситу

BaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

 BaAl3(AsO3OH)(AsO4,PO4)(OH,F)6

BaAl3(AsO4)2(OH)5•H2O

HBaAl3(AsO4)2(OH,F)6

Арсеноклазит

Arsenoclasite

Арсеноклазит

Затверджена. Існує з 1931

За хім. складом (Аs) + з грец. – «розколюватися»

Mn2+5(AsO4)2(OH)4

Mn5(AsO4)2(OH)4

Арсено-крандаліт

Arsenocrandallite

Арсенокрандаллит

Затверджена 1981, (IMA1980-060)

Арсенат-аналог крандаліту

CaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

(Ca,Sr)Al3[(As,P)O4]2(OH)5•(Н2О)

CaAl3(AsO4)2(OH)5Н2О

CaAl3(AsO3OH)(АsО4)(OH)6

Арсеноліт

Arsenolite

Арсенолит

Затверджена. Існує з 1854

За хім. складом (Аs) + з грец. – «камінь»

As2O3

As2O3

Арсенопірит

Arsenopyrite

Арсенопирит

Затверджена. (IMA1962 s.p.). Існує з 1847

Через  близький до піриту склад (від старої назви  - арсенистий пірит)  

FeAsS Fe(AsS)

Арсенопірит кобальтистий

Cobaltian arsenopyrite

Арсенопирит кобальтистый

Незатверджена. Відміна виду: Arsenopyrite

Арсенопіроморфіт

Arsenopyromorphite

Пироморфит мышьяковистый

НезатвердженаСинонім виду: Mimetite

Арсенополібазит

Arsenpolybasite

Арсенополибазит

Незатверджена. Синонім виду: pearceite. Існував з 1963, дискр. 2007 

Розглядався як Аs-аналог полібазиту

Арсеносульваніт

Arsenosulvanite

Арсеносульванит

Незатверджена. Відома з 1941, дискр. 2006. Вірогідно Colusite. 

Як арсенистий сульваніт

Арсеноураніліт

Arsenuranylite

Арсенуранилит

Затверджена. Існує з 1958

За хім. складом: Аs, UО2 (ураніл)

Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)46H2O

Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)4•6H2O

Арсено-флоренсит-(Nd)

Arsenoflorencite-(Nd)

Арсенофлоренсит-(Nd

Незатверджена. Опублік. 1993 без  схвалення   IMA

Як арсенат-аналог флоренситу-(Nd)

(Nd,La,Ce,Ba)(Al,Fe3+)3(AsO4,PO4)2(OH)6

NdAl3(AsO4)2(OH)6 

NdAl3(AsO4)2(OH)6

Арсенофлоренсит

Див. Арсено-флоренсит-(Се)

Арсено-тсумебіт

Arsentsumebite

Арсентсумебит

Затверджена. Існує з 1935 ?

Арсенат-аналог тсумебіту

Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH)

Pb2Cu(SO4)(AsO4)(OH)

Арсено-ураноспатит

Arsenuranospathite

Арсенураноспатит

Затверджена 1978, (IMA1982 s.p.?)

Арсенат-аналог ураноспатиту

Al(UO2)2(AsO4)2F20H2O

HAl(UO2)4(AsO4)4•40H2O

Арсен-медаїт 

Arsenmedaite 

Арсенмедаит

Затверджена 2017, (IMA2016-099); Italy 

Поки що невідомо. As-аналог медаїту?

Mn2+6As5+Si5O18(OH)

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или