Головна / Словник мінералів / Азимовіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Азимовіт

Asimowite

Азимовит

Затверджена. (IMA 2018-102); China / Chile (meteorite).

На честь: амер. проф. Paul D. Asimow.

Fe2SiO4

Азот Nitrogen Азот Незатверджена через некрист. стан. Газ з темп. кип. –195,8° С
Природна проста речовина

N2

Азовськіт

Azovskite

Азовскит

Незатверджена. Відома з 1937; Ukraine. Суміш некристалічних гідрофосфатів і гідрооксидів Fe.За назвою Азовського моря.

 ~ Fe3+3(PO4)(OH)6 

Азопроїт

Azoproite

Азопроит

Затверджена 1970,  (IMA 1970-021); Russia.

АZОРRО – акронім міжнарод. організації з дослідження Земної кори.

Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2(BO3

Азурит

Azurite

Азурит

Затверджена.  Існує з 1824; France.

З перс. – «блакитний».

Cu3(CO3)2(OH)2

Айдирліт Aidyrlite Айдырлит

Незатверджена. Суміш мінералів: Gibbsite, Opal, Theophrastite.

Айкініт

Aikinite

Айкинит

Затверджена.  Існує з 1843; Russia.

На честь англ. геолога: Arthur Aikin (1773-1854).

CuPbBiS3

Акаганеїт

Akaganeite

Акаганеит

Затверджена 1962,  (IMA 1962-004); Japan.

За місцезнах.: рудник Akagane, Японія.

(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1,25nH2O

Акадіаліт Acadiolite  Акадиалит

Незатверджена. Синонім виду: Chabazite-Ca

Існує з 1834. За місцезнах. : франц. колонія Acadia на сході Канади (чaс існування - з 1604 до початку1700-х років).

Акантит

Acanthite

Акантит

Затверджена.  Існує з 1855; Czech Republic.

З грец. – «колючка, терен».

Ag2S

Акаоґіїт

Akaogiite

Акаогиит

Затверджена 2010, (IMA 2007-058); Germany.

На честь япон. мінералога: Masaki Akaogi.

TiO2

Акатореїт

Akatoreite

Акатореит

Затверджена 1971, (IMA 1969-015); New Zealand.

За місцезнах.: Akatore Creek, Нова Зеландія.

Mn2+9Al2Si8O24(OH)8 

Акваліт

Aqualite

Аквалит

Затверджена 2007, (IMА 2002-066); Russia.

З латин. – „водяний камінь».

(H3O)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl 

Аквамарин Aquamarine Аквамарин

Незатверджена.  Відміна виду: Beryl

З латин.- «морська вода».

Акдалаїт

Akdalaite

Акдалаит

Затверджена 1970, (IMA 1969-002); Kazakhstan.

За місцезнах.: Akdala, Казахстан.

Al10O14(OH)2

Акімотоїт

Akimotoite

Акимотоит

Затверджена 1999, (IMA 1997-044)

На честь япон. геофізика: Syun-iti Akimoto (н. 1925).

MgSiO3

Аклімаїт

Aklimaite

Аклимаит

Затверджена 2012, (IMA 2011-050)

З давньотурец. – «світлий розум».  

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Акмонідесит

Acmonidesite

Акмонидесит

Затверджена 2019, (IMA 2013-068); Italy

За назвою одного із циклопів - помічників бога вогню у грецькій міфології: Acmonides.

(NH4,K,Pb,Na)9Fe2+4(SO4)5Cl8

Акрохордит

Akrochordite

Акрохордит

Затверджена.  Існує з 1922

З грец. – «бородавка». 

Mn2+5(AsO4)2(OH)4•4H2O

Акміт

Acmite

Акмит

Незатверджена. Синонім / відміна виду: Aegirine

Айолосит

Aiolosite 

Эолосит

Затверджена 2010, (IMA 2008-015); Italy.

За місцезнах.: Aeolian Islands (спотворене від Aiolos — бог вітру), Італія.

Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl 

Азот 

Nitrogen 

Азот

Незатверджена через некрист. стан. Природна проста речовина

N2

Акерманіт 

Åkermanite Oakermanite Okermanite

Акерманит

Затверджена. Існує з 1884 р. 

На честь: Anders Richard Åkerman (1837-1922), швед. металург. 

Ca2Mg(Si2O7)

Акоповаїт

Akopovaite

Акоповаит

Затверджена. (IMA 2018-095); Kyrgyzstan

На честь рос. викладача хімії: Анна Акопова (н. 1952). 

Al4Li2(OH)12(CO3)(H2O)3

Айкаїт Aikaite Айкаит

Незатверджена. Мінералоїд.

Айоваїт

Iowaite

Айоваит

Затверджена. (IMA 1967- 002); USA.

За місцезнах.: штат Iowa, США.

Mg6Fe3+2(OH)16Cl2•4H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или