Головна / Словник мінералів / Алтерит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алтерит

Alterite

Альтерит

Затверджена. (IMA 2018-070)

На честь амер. колекціонера Malcolm Alter.

Zn2Fe3+4 (SO4)4(C2O4)2(OH)4.17H2O

Альбурніт

Alburnite

Албурнит

Затверджена 2014, (IMA 2012-073); Romania

За латин. назвою рудника: Alburnus Maior, Румунія.

Ag8GeTe2S4

Алтисит

Altisite

Алтисит

Затверджена 1994, (IMА 1993-055)

За хім. складом: Al, Ti, Si.

Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3

Алтуфіт

Althupite

Алтупит

Затверджена 1987, (IMA 1986-003)

За хім. складом: Аl, Тh, U, Рh.

AlTh(UO2)7(PO4)4O2(OH)5•15H2

Алуайвіт

Alluaivite

Аллуайвит

Затверджена 1990, (IMA 1988-052)

За місцезнах.: гора Аллуайв, Кольський півострів, РФ.

Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl•2H2O

Алуніт

Alunite

Алунит

Затверджена,  (Rd 1987 s.p.). Існує з 1824

З латин. – «галун»

KAl3(SO4)2(OH)6

KAl3(SО4)2(OH)6

Алуштит Alushtite Алуштит

Незатверджена. Відміна виду: Tosudite. Існував з 1914

За місцезнах.: Алушта, Крим, Україна

Алфорсит

Alforsite

Алфорсит

Затверджена 1981, (IMA1980-039)

На честь амер. геолога: John T. Alfors.

Ba5(PO4)3Cl

Альбертиніїт

Albertiniite

Альбертиниит

Затверджена 2015, (IMA 2015-004); Italy

На честь італ. колекціонера мінералів: Claudio Albertini (н. 1950).

Fe2+(SO3)•3H2O

Альбіт

Albite

Альбит

Затверджена.  Існує з 1815

З латин. – «білий».

Na(AlSi3O8)

Альбрехтшрауфіт

Albrechtschraufite

Альбрехтшрауфит

Затверджена (IMA 1983-078); Czech Republic. Перевизн. 2013.

На честь австрій. кристалографа: Albrecht Schrauf (1837-1897).

MgCa4F2[UO2(CO3)3]2•17-18H2O

Альваніт

Alvanite

Альванит

Затверджена 1959, (IMA1962 s.p.)

За хім. складом: Al,V

(Zn,Ni)Al4(VO3)2(OH)12•2H2O

Альгодоніт

Algodonite

Альгодонит 

Затверджена.  Існує з 1857

За місцезнах.: рудник Algodones, Чилі.

Cu1-xAsx (x = 0,15)

Альджаніт Aldzhanite Альджанит

Незатверджена. Опубл. 1968.  Слабо вивч.

За місцезнах.: о. Альджан, Казахстан.

CaMgB2O4Cl•7H2O

Альєндеїт

Allendeite

Альендеит

 

Затверджена 2014, (IMA 2007-027); Mexico (meteorite)

За місцезнах.: метеорит Allende, Мексика.

Sc4Zr3O12

Алькапарросаїт

Alcaparrosaite

Алькапарросаит

Затверджена 2012, (IMA 2011-024)

За місцезнах.: Alcaparrosa Mine, Антофагаста, Чилі.

K3Ti4+Fe3+(SO4)4O(H2O)2

Альмагрерит Almagrerite Альмагрерит

Незатверджена. Синонім виду: Zinkosite

За місцезнах.: Sierra Almagrera, Мурсія Іспанія.

Альмандин

 

Almandine 

Альмандин

 

Затверджена. Існує з доістор. часів (з 1546?)

За місцезнах.: Alabanda, Мала Азія.

Fe2+3Al2(SiO4)3 

Альмарудит

Almarudite

Альмарудит

Затверджена 2004, (IMA 2002-048)

За назвою університету «Аlма mаtеr Rudоlрhіnа» в Австрії.

K(□,Na)2(Mn,Fe,Mg)2[(Be,Al)3Si12]O30

Алуодит

Аллуодит

ДивAlluaudite

Алуноген

Aluminium Sulfate

Див. Alunogen

Альмандит

Almandite

Альмандит

Див. Almandine

Алуніт натріїстий 

Див. Натро-алуніт

Алькантарильяїт

Alcantarillaite

Алькантариллаит

Затверджена. (IMA  2019-072); Spain. 

За місцезнах.: Alcantarillas mine, Андалузія, Іспанія.

[Fe3+0,5(H2O)4][CaAs3+2(Fe3+2,5W6+0,5)(AsO4)2O7

Алуноген

Alunogen

Алуноген

Затверджена. Відома з 1834 р.

Від латин. "alum" та грец. γεννώ ("genno"), "створити". 

Al2(SO4)3 · 17H2O

IMA Formula: Al2(SO4)3(H2O)12 · 5H2O

Альдомариноїт

Aldomarinoite

Альдомариноит

Затв. (IMA 2021-054); Italy 

Невідомо

Sr2Mn3+(AsO4)2(OH)

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или