Головна / Словник мінералів / Арожадит-(PbFe)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Арожадит-(PbFe)

Arrojadite-(PbFe)  

Арроядит-(PbFe)

Затверджена 2006, (IMA2005-056)

PbFe-вид в арожадит-серії

PbFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

 PbFe2+(CaNa2)(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Pbࢫ}{Fe2+ࢫ}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2  

PbFe2+(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит

Arrojadite

Арроядит

Незатверджена. Назва серії мінералів в однойменній групі  

На честь бразил. геолога: Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa (1872-1932)  

Ароядит

Ароядит

 Див. Arrojadite

Арожадит-(KFeNa)

Arrojadite-(КFNа)  

Арроядит-(КFeNа)

Незатверджена 2005 через неповну характеристику

KFeNa-вид в арожадит-серії

{KNa}{Fe2+◻}{Ca}{Na3}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2

Арожадит-(NаFe)

Arrojadite-(NaFe)

Арроядит-(NaFe

Незатверджена 2005 через неповну характеристику

NaFe-вид в арожадит-серії

NаNa2(CaNa2)(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Na2}{Fe2+}{Ca}{Na2}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2 

Na2Fe2+(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(SrFe)

Arrojadite-(SrFe)    

Appoядит-(SrFe)

Затверджена 2006, (IMA2005-032)

SrFe-вид в арожадит-серії

SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

SrFe2+Ca Na2(Fe2+,Mn,Mg)13 Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Sr}{Fe2+}{Ca}{Na2}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2

SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(BаFe)

Arrojadite-(BaFe)

Арроядит-(ВаFе)

Затверджена 1996, (Rn IMA1994-033) як Sigismundite,  перейм. 2005 

BaFe-вид в арожадит-серії

BaFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

BaFe2+(CaNa2)(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Baࢫ}{Fe2+ࢫ}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2

BaFe(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(BаNа)

Arrojadite-(BaNa)

Арроядит-(ВаNа )

Затверджена 2016, (IMA 2014-071);  Italy. Відома з 2005

BaNa-вид в арожадит-серії

BaNa3(NaCa)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2


BaNa2(CaNa2)(Fe2+,Mg,Mn)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Baࢫ}{Na2}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Fe3+}(PO4)11(HPO4)(OH)

BaNa2(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арсен-бракебушит

Arsenbrackebuschite

Арсенбракебушит

Затверджена 1978, (IMA1977-014)

Вказує на арсенат у групі бракебушиту

Pb2(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OH,H2O) 

Pb2(Fe2+,Zn)(AsO4)2•(Н2О) 

Pb2Fe3+(AsO4)2(OH)

Pb2Fe(AsO4)2(OH)•H2O

Арсен-деклуазит

Arsendescloizite

Арсендеклуазит

Затверджена 1982, (IMA1979-030)

Арсенат-аналог деклуазиту

PbZn(AsO4)(OH)

PbZn(AsO4)(OH)

Арсеніодіаліт

Arseniodialyte

Арсениодиалит

Незатверджена. Синонім виду: Hausmannite

Арсеніоплеїт

Arseniopleite

Арсениоплеит

Затверджена. (IMA1967 s.p.). Існує з 1888

За хім. складом (Аs) + з грец. – «більше»  

(Ca,Na)NaMn2+(Mn2+,Mg,Fe2+)2(AsO4)3 

(Ca,Na)(Na,Pb)Mn2+(Mn2+,Mg,Fe2+)2(AsO4)3

NaCaMn2+(Mn2+,Mg)2(AsO4)3

NaCaMnMn2(AsO4)3

Арсеніосидерит

Arseniosiderite

Арсениосидерит

Затверджена. Існує з 1842

За хім. складом (Аs) +  з грец. – «залізний»  

Ca2Fe3+3O2(AsO4)3•3H2O

 Ca2Fe3+3(AsO4)3O23(Н2О) 

Ca2Fe3+3(AsO4)3O2•3H2O

Ca2Fe3(AsO4)3O23H2O

Арсен-катрандорит

Arsenquatrandorite

Арсенкатрандорит

Затверджена 2013, (IMA2012-087)

As–аналог андориту IV ?

Ag17,6Pb12,8Sb38,1As11,5S96

Арсенобісміт  

Arsenobismite

Арсенобисмит

Незатверджена. Дискр. 1998 як суміш мінералів. Існувала з 1916

За хім. складом: Аs, Ві 

Bi2(AsO4)(OH)3 

Bi2(AsO4)(OH)3

Арсено-вагнерит

Arsenowagnerite 

Арсеновагнерит

Затверджена 2015, (IMA2014-100); Russia

Aрсенат-аналог вагнериту

Mg2(AsO4)F 

Арсено-ванмеєрсшеїт

Arsenovanmeersscheite

Арсенованмеерсшеит

Затверджена 2007, (IMA2006-018)

Арсенат-аналог ванмеєрсшеїту

U(UO2)3(AsO4)2(OH)64H2O

U(OH)4[(UO2)3(AsO4)2(OH)2]•4H2

U+6(UO2)3(AsO4)2(OH)6•4H2О

Арсеновейлендит

Arsenowaylandite

Арсеновейлендит

Незатверджена 1995 як сумнівний член групи дисертиту

Як арсенат- аналог вейлендиту

BiAl3(AsO4)2(OH)6

BiAl3(AsO4)2(OH)6

Арсеновісміт 

Див. Арсенобісміт

 

Арсено-гаухекорніт

Arsenohauchecornite

Арсеногаухекорнит

Затверджена 1980, (IMA1978 s.p.)

Через вміст As і зв’язок з гаухекорнітом

Ni18Bi3AsS16

Ni9BiAsS8

Арсено-гойяцит

Arsenogoyazite

Арсеногояцит

Затверджена 1984, (IMA1983-043)

Арсенат-аналог гойяциту

SrAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 

(Sr,Ca,Ba)Al3(AsO4,PO4)2(OH,F)52О)

SrAl3(AsO4)2(OH)5•H2O

SrAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH,F)6

Арсено-гопеїт

Arsenohopeite

Арсеногопеит

Затверджена 2012, (IMA2010-069)

Арсенат-аналог гопеїту

Zn3(AsO4)24H2O

Zn3(AsO4)2•4H2O

Арсено-горсейксит

Arsenogorceixite

Арсеногорсейксит

Затверджена 1993, (IMA1989-055)

Арсенат-аналог горсейкситу

BaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

 BaAl3(AsO3OH)(AsO4,PO4)(OH,F)6

BaAl3(AsO4)2(OH)5•H2O

HBaAl3(AsO4)2(OH,F)6

Арсеноламприт

Arsenolamprite

Арсеноламприт

Затверджена. Існує з 1886

За хім. складом (Аs) + з грец. – «блискучий»

As As

Арсенопаладиніт

Arsenopalladinite

Арсенопалладинит

Затверджена. (Rd 1973-002а). Відома з 1955

За хім. складом: Аs, Рd

Pd8As3

Pd8(As,Sb)3

Pd8As3

Арсенмедаїт

Arsenmedaite

Арсенмедаит

Затверджена (ІМA2016-099), Italy

As-аналог медаїту, названого на честь Ф. Меда (1926-1977), італійського мінералога.

Mn2+6As5+Si5O18(OH) 

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или