Головна / Словник мінералів / Флюоро-апофіліт-(K)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Флюоро-апофіліт-(K)

Fluorapophyllite-(K)

Фторапофиллит-(K)

Затверджена. (Rn 1978 s.p.). Існувала з 1806 як Apophyllite; India, з 1976 як Fluorapophyllite-(K ), перейм. 2008 в Аpophyllite-(KF)  (IMA1976-001), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(K)

Відповідно до номенклатури у групі апофіліту.

KCa4Si8O20F•8H2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или