Головна / Словник мінералів / Феро-горнбленд
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Феро-горнбленд

Ferro-hornblende

Феррогорнблендит

Затверджена (Rd2012 s.p.). Відома з ?, 1978?, 1997, перевизн. 2012 

Відповідно до номенклатури IMA2012 в серії горнблендів надгрупи амфіболів  

ࢫCa2(Fe2+4Al)(Si7Al)O22(OH)2 

ࢫCa2[Fe2+4(Al,Fe3+)]Si7AlO22(OH)2 

ࢫ{Ca2}{Fe2+4Al}(AlSi7O22)(OH)

Ca2(Fe4Al)(AlSi7O22)(OH)2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или