Головна / Словник мінералів / Феро-вінчит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Феро-вінчит

Ferro-winchite

Ферровинчит

Незатверджена. Існувала з 1978, дискр. ?2012. Нема серед затвердж. 

Відповідно до номенклатури IMA2012 в серії вінчитів надгрупи амфіболів 

ࢫ(CaNa)Fe2+4(Al,Fe3+)Si8O22(OH)

ࢫ{CaNa}{Fe2+4Al}(Si8O22)(OH)

(CaNa)(Fe4Al)(Si8О22)(ОH)

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или