Головна / Словник мінералів / Феро-баруазит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Феро-баруазит

Ferro-barroisite

Ферро-барруазит

Незатверджена. Опубл. 2012 без затв. 

Відповідно до номенклатури (IMA 2012) у серії баруазитів надгрупи амфіболів.

ࢫ(CaNa)(Fe2+3Al2)(AlSi7O22)(OH)2    

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или