Головна / Словник мінералів / Алуодит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алуодит

Аллуодит

ДивAlluaudite

Алуштит Alushtite Алуштит

Незатверджена. Відміна виду: Tosudite. Існував з 1914

За місцезнах.: Алушта, Крим, Україна

Алфорсит

Alforsite

Алфорсит

Затверджена 1981, (IMA1980-039)

На честь амер. геолога: John T. Alfors

Ba5(PO4)3Cl

Ba5(PO4)3Cl

Алфредштельцнерит

Alfredstelznerite

Альфредштельцнерит

Затверджена 2010,  (IMA2007-050)

На честь нім. проф. мінералогії: Alfred Wilhelm Stelzner (1840-1895)

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]42О}15

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]42О)15

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15

Альбертиніїт

Albertiniite

Альбертиниит

Затверджена 2015, (IMA2015-004); Italy

На честь італ. колекціонера мінералів: Claudio Albertini (н. 1950)

Fe2+(SO3)•3H2O

Альбіт

Albite

Альбит

Затверджена.  Існує з 1815

З латин. – «білий»

Na(AlSi3O8)

NaAlSi3O8

Na(AlSi3O8)

Альбрехтшрауфіт

Albrechtschraufite

Альбрехтштрауфит

Затверджена 2013,  (IMA1983-078); Перевизн.? 2013

На честь австрій. кристалографа: Albrecht Schrauf (1837-1897)

MgCa4F2[UO2(CO3)3]2•17-18H2O

Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2•17H2O

Альваніт

Alvanite

Альванит

Затверджена 1959, (IMA1962 s.p.)

За хім. складом: Al,V

(Zn,Ni)Al4(VO3)2(OH)12•2H2O

(Zn,Ni)Al4(V5+O3)2(OH)12•2H2O

ZnAl4(V2O6)(OH)12•2H2O

Альгодоніт

Algodonite

Альгодонит 

Затверджена.  Існує з 1857

За місцезнах.: рудник Algodones, Чилі

Cu1-xAsx (x = 0,15)

Cu1-xAsx (x=0,15)

(Cu1-xAsx) (x=0,15)

α-Cu17As3

Альджаніт Aldzhanite Альджанит

Незатверджена 1972 через недостатнє вивч.

За місцезнах.: озеро Альджан, Казахстан

CaMgB2O4Cl•7(Н2О) (?)

CaMgB2O4Cl•7H2O

Альєндеїт

Allendeite

Альендеит

 

Затверджена 2014,  (IMA2007-027); Mexico (meteorite)

За місцезнах.: метеорит Allende, Мексика

Sc4Zr3O12

Sc4Zr3O12

Алькапарросаїт

Alcaparrosaite

Алькапарросаит

Затверджена 2012, (IMA2011-024)

За місцезнах.: Alcaparrosa Mine, Антофагаста, Чилі

K3Ti4+Fe3+(SO4)4O(H2O)2

K3Ti4+Fe3+(SO4)4O(H2O) 

Альмагрерит Almagrerite Альмагрерит

Незатверджена. Синонім виду: Zinkosite

За місцезнах.: Sierra Almagrera, Мурсія Іспанія

Альмандин

 

Almandine 

Альмандин

 

Затверджена.  Існує з доістор. часів (з 1546?)

За місцезнах.: Alabanda, Мала Азія.

Fe2+3Al2(SiO4)3 

Fe2+3Al2(SiO4)3

Fe3Al2(SiO4)3

Альмарудит

Almarudite

Альмарудит

Затверджена 2004, (IMA2002-048)

За назвою університету «Аlма mаtеr Rudоlрhіnа» в Австрії

K(ࢫ,Na)2(Mn,Fe,Mg)2[(Be,Al)3Si12]O30

KNa(Mn,Fe,Mg)2(Be,Al)3[Si12O30]

K(ࢫ,Na)2(Mn2+,Fe2+,Mg)2(Be,Al)3[Si12O30

KNaMn2Be3(Si12O30)

Альмбосит Almbosite Альмбосит

Незатверджена. Опубл. 1980. Дискр. 1987

За місцезнах.: Almhiitte Bos, Італія

Fe2+5Fe3+4V5+4Si3O27

Fe2+5Fe3+4V6+4Si3O27

Альмераїт Almeraite Альмераит

Незатверджена.  Суміш мінералів: Carnallite, Halite

На честь ісп. лікаря: Jaume Almera

Альстоніт

Alstonite

Альстонит

 

Затверджена.  Існує з 1841

За місцезнах.: Alstor, Камберленд, Англія

BaCa(CO3)2

BaCa(CO3)2

Альтмаркіт Altmarkite

Альтмаркит

Незатверджена. Дискр. як синтетичне утворення

За місцезнах: Altmark, Німеччина

Pb0,7Hg0,3

Pb7Hg3

Альтхаузит

Althausite

Альтхаузит

 

Затверджена 1975,  (IMA1974-050)

На честь нім. проф.: Egon Althaus (н. 1933)

Mg4(PO4)2(OH,O)(F,ࢫ) 

Mg2(PO4)(OH,F,O) 

Mg2(PO4)(OH,F,ࢫ)

Mg2(PО4)(OH)

Альфельдит

Ahlfeldite

Альфельдит

 

Затверджена.  Існує з 1935

На честь нім.-болів. геолога: Federico Ahlfeld (1892-1982)

Ni(SeO3)•2H2

(Ni,Co)SeO3•2(Н2О)

(Ni,Co)SeO3•2H2О

Ni(SeO3)•2H2O

Альфларсеніт

Alflarsenite

Альфларсенит

Затверджена 2009,  (IMA2008-023)

На честь норв. мінералога: Alf Olav Larsen (н. 1952)

NaCa2Be3Si4O13(OH)•2H2O

NaCa2Be3Si4O13(OH)•2H2O

Альфредопетровіт

Alfredopetrovite

Альфредопетровит

Затверджена 2016, (ІМA 2015-026); Bolivia

На честь болів. геолога і мнералога: Alfredo Petrov

Al2(Se4+O3)3•6H2O

Альмандит

Almandite

Альмандит

Див. Almandine

Алюміній 

Aluminium 

Алюминий  

Хім. елемент № 13 Періодичної системи з відносною атомною масою 26,982 

З лат. – «галун»

Al

Альтерит

Alterite

Альтерит

Затверджена. IMA No. 2018-070

На честь Malcolm Alter, колекціонера мінералів Арізони, США.

 

Zn2Fe3+

4 (SO4)4(C2O4)2(OH)4.17H2O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или