Головна / Словник мінералів / Алабандит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алабандит

Alabandite

Алабандин

Затверджена.  Існує з 1832 (1922)

За місцезнах.: Alabanda, Туреччина

MnS

Mn2+S

MnS

Алланпринґіт

Allanpringite

Алланпрингит

Затверджена 2006,  (IMA2004-050)

На честь австрал. мінералога: Allan Pring (?-)

Fe3+3(PO4)2(OH)3•5H2O

Fe3(PO4)2(OH)3•5Н2О

Fe3(PО4)2(OH)3•5H2O

Алакраніт

Alacránite

Алакранит

Затверджена 1986,  (Rn1985-033)

За місцезнах.: Alacran, Чилі

As8S9

As8S9

Алактит

Allactite

Аллактит

Затверджена (1980 s.p.). Існує з 1884

З грец. – «мінливий»

Mn2+7(AsO4)2(OH)8 

Mn7(AsO4)2(OH)8

Mn7(AsО4)2(OH)8

Аламозит

Alamosite

Аламозит

Затверджена.  Існує з 1909

За місцезнах.: Alamos, Мексика

PbSiO3

Pb12[Si12O36

Pb(SiO3)

Аланіт

Allanite

Алланит

Незатверджена. Назва серії мінералів в Allanite group

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833).

{A12REE3 }{M3 2M2 3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Аланіт-(Lа)

Allanite-(La)

Алланит-(La)

Затверджена 2006,  (IMA2003-065)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Lа-вид в аланіт-серії

CaLa(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Ca(REE,Ca)Al2(Fe2+,Fe3+)(SiO4)(Si2O7)O(OH)

{CaLа}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)О(OH) 

CaLаFe2+Аl2(SiO4)(Si2O7)О(OH)

Аланіт-(Nd)

Allanite-(Nd)

Алланит-(Nd)

Затверджена 2012,  (IMA2010-060)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Nd-вид в аланіт-серії

CaNd(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7) O(OH)

Аланіт-(Y)

Allanite-(Y)

Алланит-(Y)

Затверджена.  Існував з 1810 під загальною назвою Allanite. Перейм. (Rn 1966 s.p.)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Y-вид в аланіт-серії

CaY(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe3+)3(SiO4)3(OH)

{CaY}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)О(OH) 

CaYFe2+Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) 

Аланіт-(Се)

Allanite-(Ce)

Алланит-(Се)

Затверджена. Існував з 1810 під загальною назвою Allanite, перейм. (Rn1987 s.p.)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Се-вид в аланіт-серії

CaCe(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

(Ce,Ca,Y)2(Al,Fe3+)3(SiO4)3(OH) 

{CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)О(OH)

CaCeFe2+Аl2(SіO4)(Si2O7)О(OH) 

Аларгентум

Allargentum

Алларгентум

Затверджена,  (Rd1970 s.p.). Існує з 1949

З грец. – «інше» і лат. –«срібло»

Ag1-xSbx  (x = 0,09-0,16)

Ag1-xSbx  (x = 0,09-0,16)

Ag1-xSbx (x = 0,09–0,16)

Аларсит

Alarsite

Аларсит

Затверджена 1994,  (IMA1993-003)

За хім. складом: Аl, Аs

AlAsO4

Al(AsО4)

Албурніт

Alburnite

Албурнит

Затверджена 2014, (IMA2012-073; Romania

За латин. назвою рудника, де знайшли мінерал: Alburnus Maior (Roşia Montana), Румунія

Ag8GeTe2S4

Алвілкінсит-(Y)

Alwilkinsite-(Y)

Алвилкинсит-(Y)

Затверджена 2016, (IMA2015-097); USA. Опубл. 2017

На честь першовідкривача мінералу з Юти: Alan (Al) J. Wilkins (н. 1955)

Y(UO2)3(SO4)2O(OH)3(H2O)7•7H2

Алебастер Alabaster Алебастр

Незатверджена. Відміна виду: Gypsum

За назвою древнього міста в Єгипті: Алабастрон

Алеганіт

Alleghanyite

Аллеганит

Затверджена.  Існує з 1932

За місцезнах.: Alleghany, Пн. Кароліна, США

Mn2+5(SiO4)2(OH)2 

Mn5(SiO4)2(OH)2

Mn2+5(SiO4)2(OH)2

Mn5(SiO4)2(OH)2

Александровіт

Aleksandrovite

Александровит

Затверджена 2010, (IMA2009-004)

На честь рос. геохіміка, геолога і мінералога: Станислав Михайлович Александров (н. 1932)

 KCa7Sn2Li3Si12O36F2

KLi3Ca7Sn2[Si6O18]2F2

Алексит

Aleksite

Алексит

Затверджена 1978,  (IMA1977-038)

За місцезнах.: рудорояв Алексеевский, Становий хребет, РФ

PbBi2Te2S2

PbBi2Te2S2

Алексхом’яковіт

Alexkhomyakovite

Алексхомьяковит

Затверджена 2019, (IMA2015-013); Russia

На честь рос. мінералога, відкривача рекордного числа мінералів (101): Алекандр Петрович Хомьяков (1933-2012)

K6(Ca2Na)(CO3)5Cl•6H2O

Алемонтит Allemontite Аллемонтит

Незатверджена; Суміш видів: Antimony, Stibarsen

За місцезнах.: Аllеmоnt, Франція

Аліетит

Aliettite

Алиэттит

Затверджена 1969,  (Rd1968?)

На честь італ. мінералога: Andrea Alietti (н. 1923)

Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4•4H2

[Mg3Si4O10(OH)2](Ca0,5,Na)0,33(Al,Mg,Fe2+)2-3(Si,Al)4O10(OH)2•n(H2O)

Ca0,2Mg6((Si,Al)8O20)(OH)4•4H2O

Ca0,2Mg6(Al0,4Si7,6O20)(OH)4•4H2O

Аллабогданіт

Allabogdanite

Аллабогданит

Затверджена 2002,  (IMA2000-038)

На честь рос. кристалографа: Алла Николаевна Богданова (1947-2004)

(Fe,Ni)2

(Fe,Ni)2P

Fe2P

Аллоріїт

Alloriite

Аллориит

Затверджена 2007,  (IMA2006-020)

На честь італ. мінералога- любителя, колекціонера: Robert Allori (н. 1933)

(Na,K,Ca)24(Na,Ca)4Ca4(Si,Al)48O96(SO4)4 (SO3,CO3)2(OH, Cl)2(H2O,OH)4 

(Na,Ca,K)26Ca4(Al6Si6O24)4(SO4)6Cl6

Na5K1,5Ca(Si6Al6O24)(SO4)(OH)0,5•H2O

Алмейдаїт

Almeidaite

Альмейдаит

Затверджена 2015, (IMA2013-020); Brazil

На честь бразил. геолога: Fernando Flávio Marques de Almeida (1916-2013)

PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O37(OH,O)

Pb(Mn,Y)Zn2(Ti,Fe3+)18O36(OH,O)2

Алмаз

Adamas

Алмаз

Незатверджена. Синонім виду: Діамант

З грец. (спотворене) – «непереможний» 

Алеутит

Aleutite

Алеутит

Затверджено. 2019. IMA No. 2018-014

За назвою народності (алеути). 

[Cu5O2](AsO4)(VO4) .(Cu,K,Pb,Rb,Cs,)Cl

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или