Головна / Словник мінералів / Алмаз
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алмаз

Adamas

Алмаз

Незатверджена. Синонім виду: Діамант

З грец. (спотворене) – «непереможний» 

Алнапербоеїт-(Сe)

Alnaperbøeite-(Ce)

Алнапербоеит-(Ce)

Затверджена 2014, (IMA2012-054); NorwayЗа хім. складом: утворює твердий розчин з пербоеїтом, однак збагачений на Al і Na

(CaCe2,5Na0,5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2

(CaCe2,5Na0,5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2

Алмейдаїт

Almeidaite

Альмейдаит

Затверджена 2015, (IMA2013-020); Brazil

На честь бразил. геолога: Fernando Flávio Marques de Almeida (1916-2013)

PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O37(OH,O)

Pb(Mn,Y)Zn2(Ti,Fe3+)18O36(OH,O)2

Алоклазит

Alloclasite

Аллоклазит

Затверджена. Існує з 1866

З грец. – «інакше розколюється»

CoAsS

(Co,Fe)AsS

Co1-xFexAsS  (x = 0-0,35) 

Co(AsS)

Алофан

Allophane

Аллофан

Затверджена. Існує з 1816

З грец. – «інакше виглядає»

Al2O3(SiO2)1,3-2,0•2,5-3,0H2

Al2O3•SiO1,3-2•(Н2О)2,5-3

(Al2O3)(SiO2)1,3-2•2,5-3H2O

Al2O3•SiO2•H2O – 2Al2O3•SiO2•H2O

Алохалькоселіт

Allochalcoselite

Аллохалькоселит

Затверджена 2005,  (IMA2004-025)

За складом: з грец. – «інша мідь» «селен»

Cu1+Cu2+5PbO2(SeO3)2Cl5

Cu+PbCu2+5(SeO3)2Cl5O2

Cu+Cu2+5Pb(SeO3)2O2Cl5

Алпеїт

Alpeite

Алпеит

Затверджена 2016, (IMA2016-072); Italy

За місцезнах. шахта Monte Alpe, Італія.

Ca4Mn3+2Al2(Mn3+Mg)(SiO4)2(Si3O10)(VO4)(OH)6 

Алперсит

Alpersite

Алперсит

Затверджена 2006, (IMA2003-040)

На честь амер. геохіміка: Charles N. Alpers (?-)

(Mg,Cu)(SO4)•7H2

(Mg,Cu)SO4•7H2O

(Mg,Cu)[SO4]•7H2O

Mg(SО4)•7H2O

Алсахаровіт-Zn

Alsakharovite-Zn

Алсахаровит-Zn

Затверджена 2003, (IMA2002-003)

На честь рос. геолога: Алексей Сергеевич Сахаров (1910-1996)

NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4•7H2

KNaSrZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4•7(Н2О)

KNaSrZnTi4(Si4O12)2(O2(OH)2)•7H2O

Алтаїт

Altaite

Алтаит

Затверджена. Існує з 1845

За місцезнах.: Алтай, РФ

PbTe

PbTe

Алтисит

Altisite

Алтисит

Затверджена 1994,  (IMA1993-055)

За хім. складом: Al, Ti, Si

Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3

Na3K6Ti2(AlSi4O13)2Cl3

Алтупіт

Althupite

Алтупит

Затверджена 1987,  (IMA1986-003)

За хім. складом: Аl, Тh, U, Рh

AlTh(UO2)7(PO4)4O2(OH)5•15H2

ThAl(UO2)7(PO4)4(OH)5•15(H2O)

AlTh(UO2)7(PO4)4(OH)5O2•15H2O

AlTh(UO2)7(PO4)4О2(OH)5•15H2O

Алуайвіт

Alluaivite

Аллуайвит

Затверджена 1990,  (IMA1988-052)

За місцезнах.: гора Аллуайв, Кольський півострів, РФ

Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl•2H2O

Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3(Si3O9)2(Si10O28)2Cl•2(Н2О)

Na19(Ca,Mn)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl•2H2O

Na19Ca6(Ti,Nb)3(Si3O9)2(Si10O28)2Cl•2H2O

Алуніт

Alunite

Алунит

Затверджена,  (Rd 1987 s.p.). Існує з 1824

З латин. – «галун»

KAl3(SO4)2(OH)6

KAl3(SО4)2(OH)6

Алуштит Alushtite Алуштит

Незатверджена. Відміна виду: Tosudite. Існував з 1914

За місцезнах.: Алушта, Крим, Україна

Алфорсит

Alforsite

Алфорсит

Затверджена 1981, (IMA1980-039)

На честь амер. геолога: John T. Alfors

Ba5(PO4)3Cl

Ba5(PO4)3Cl

Алфредштельцнерит

Alfredstelznerite

Альфредштельцнерит

Затверджена 2010,  (IMA2007-050)

На честь нім. проф. мінералогії: Alfred Wilhelm Stelzner (1840-1895)

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]42О}15

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]42О)15

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15

Альбертиніїт

Albertiniite

Альбертиниит

Затверджена 2015, (IMA2015-004); Italy

На честь італ. колекціонера мінералів: Claudio Albertini (н. 1950)

Fe2+(SO3)•3H2O

Альбіт

Albite

Альбит

Затверджена.  Існує з 1815

З латин. – «білий»

Na(AlSi3O8)

NaAlSi3O8

Na(AlSi3O8)

Альбрехтшрауфіт

Albrechtschraufite

Альбрехтштрауфит

Затверджена 2013,  (IMA1983-078); Перевизн.? 2013

На честь австрій. кристалографа: Albrecht Schrauf (1837-1897)

MgCa4F2[UO2(CO3)3]2•17-18H2O

Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2•17H2O

Альваніт

Alvanite

Альванит

Затверджена 1959, (IMA1962 s.p.)

За хім. складом: Al,V

(Zn,Ni)Al4(VO3)2(OH)12•2H2O

(Zn,Ni)Al4(V5+O3)2(OH)12•2H2O

ZnAl4(V2O6)(OH)12•2H2O

Альгодоніт

Algodonite

Альгодонит 

Затверджена.  Існує з 1857

За місцезнах.: рудник Algodones, Чилі

Cu1-xAsx (x = 0,15)

Cu1-xAsx (x=0,15)

(Cu1-xAsx) (x=0,15)

α-Cu17As3

Алоклаз

Alloclas

Аллоклаз

ДивAlloclasite

Алуодит

Аллуодит

ДивAlluaudite

Алуноген

Aluminium Sulfate

Див. Alunogen

Алуніт натріїстий 

Див. Натро-алуніт 

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или