Головна / Словник мінералів / Алмаз
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алмаз

Adamas

Алмаз

Незатверджена. Синонім виду: Діамант

З грец. (спотворене) – «непереможний» 

Алнапербеїт-(Сe)

Alnaperbøeite-(Ce)

Алнапербёит-(Ce)

Затверджена 2014, (IMA 2012-054); NorwayЗа хім. складом:  збагачений на Al і Na і утворює твердий розчин з пербеїтом.

(CaCe2,5Na0,5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2

Альбурніт

Alburnite

Албурнит

Затверджена 2014, (IMA 2012-073; Romania

За латин. назвою рудника: Alburnus Maior (Roşia Montana), Румунія.

Ag8GeTe2S4

Алмейдаїт

Almeidaite

Альмейдаит

Затверджена 2015, (IMA 2013-020); Brazil

На честь бразил. геолога: Fernando Flávio Marques de Almeida (1916-2013).

PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O37(OH,O)

Алоклазит

Alloclasite

Аллоклазит

Затверджена. Існує з 1866

З грец. – «інакше розколюється».

CoAsS

Алофан

Allophane

Аллофан

Затверджена. Існує з 1816

З грец. – «інакше виглядає».

Al2O3(SiO2)1,3-2,0•2,5-3,0H2

Алохалькоселіт

Allochalcoselite

Аллохалькоселит

Затверджена 2005, (IMA 2004-025)

З грец. – «інша мідь»+ «селен».

Cu1+Cu2+5PbO2(SeO3)2CI5

Алперсит

Alpersite

Алперсит

Затверджена 2006, (IMA 2003-040)

На честь амер. геохіміка: Charles N. Alpers.

(Mg,Cu)(SO4)•7H2

Алсахаровіт-Zn

Alsakharovite-Zn

Алсахаровит-Zn

Затверджена 2003, (IMA 2002-003)

На честь рос. радян. геолога: Алексей Сергеевич Сахаров (1910-1996).

NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4•7H2

Алтаїт

Altaite

Алтаит

Затверджена. Існує з 1845

За місцезнах.: Алтай, РФ.

PbTe

Алтисит

Altisite

Алтисит

Затверджена 1994, (IMА 1993-055)

За хім. складом: Al, Ti, Si.

Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3

Алтупіт

Althupite

Алтупит

Затверджена 1987, (IMA1986-003)

За хім. складом: Аl, Тh, U, Рh.

AlTh(UO2)7(PO4)4O2(OH)5•15H2

Алуайвіт

Alluaivite

Аллуайвит

Затверджена 1990, (IMA 1988-052)

За місцезнах.: гора Аллуайв, Кольський півострів, РФ.

Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl•2H2O

Алуніт

Alunite

Алунит

Затверджена,  (Rd 1987 s.p.). Існує з 1824

З латин. – «галун»

KAl3(SO4)2(OH)6

KAl3(SО4)2(OH)6

Алуштит Alushtite Алуштит

Незатверджена. Відміна виду: Tosudite. Існував з 1914

За місцезнах.: Алушта, Крим, Україна

Алфорсит

Alforsite

Алфорсит

Затверджена 1981, (IMA1980-039)

На честь амер. геолога: John T. Alfors

Ba5(PO4)3Cl

Алфредштельцнерит

Alfredstelznerite

Альфредштельцнерит

Затверджена 2010,  (IMA 2007-050)

На честь нім. проф. мінералогії: Alfred Wilhelm Stelzner (1840-1895).

Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15

Альбертиніїт

Albertiniite

Альбертиниит

Затверджена 2015, (IMA 2015-004); Italy

На честь італ. колекціонера мінералів: Claudio Albertini (н. 1950).

Fe2+(SO3)•3H2O

Альбіт

Albite

Альбит

Затверджена.  Існує з 1815

З латин. – «білий».

Na(AlSi3O8)

Альбрехтшрауфіт

Albrechtschraufite

Альбрехтштрауфит

Затверджена 2013, (IMA1983-078). Перевизн. 2013

На честь австр. кристалографа: Albrecht Schrauf (1837-1897).

MgCa4F2[UO2(CO3)3]2•17-18H2O

Альваніт

Alvanite

Альванит

Затверджена 1959, (IMA1962 s.p.)

За хім. складом: Al,V

(Zn,Ni)Al4(VO3)2(OH)12•2H2O

Алоклаз

Alloclas

Аллоклаз

ДивAlloclasite

Алуодит

Аллуодит

ДивAlluaudite

Алуноген

Aluminium Sulfate

Див. Alunogen

Алуніт натріїстий 

Див. Натро-алуніт 

Алтерит

Alterite

Алтерит

Затверджена. (IMA 2018-070)

На честь амер. колекціонера Malcolm Alter.

Zn2Fe3+

4 (SO4)4(C2O4)2(OH)4.17H2O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;     

  • Запозичено з російської мови

  • рекомендовано Термінологічною комісією при Українському мінералогічному товаристві

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или