Головна / Словник мінералів / Хлоро-апатит 
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Хлоро-апатит 

Chlorapatite 

Хлорапатит

Затверджена. (Rn 2010 s.p.). Існує з 1827. Перейм. 2008 в Apatite-(CaCl), перейм. 2010 знову в Chlorapatite 

Cl-домінантний вид у групі апатиту. 

Ca5(PO4)3Cl

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или