Головна / Словник мінералів / Аксиніт-(Fе)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аксиніт-(Fе)

Axinite-(Fe)

Аксинит-(Fe)

Затверджена. (Rn 1968 s.p.). Існувала з 1909 як Ferroaxinite, перейм. 2008.

З грец. – «сокира». Fе2+-вид у групі аксиніту.

Ca4Fe2+2Al4[B2Si8O30](OH)2

Акташит

Aktashite

Акташит

Затверджена,  (Rd 2008 s.p.). Опубл. 1968 без затв.

За місцезнах.Акташ, Алтай, РФ.

Cu6Hg3As4S12

Актиноліт

Actinolite

Актинолит

Затверджена.  Існує з 1794, перевизн. 2012, (Rd 2012 s.p.)

З грец. – «промінь» + «камінь».

□Ca2(Mg4,5-2,5Fe2+0,5-2,5)Si8O22(OH)2

Акумініт

Acuminite

Акуминит

Затверджена 1987,  (IMA1986-038)

З латин. – «вістря спису».

SrAlF4(OH)•H2O

Алабандит

Alabandite

Алабандин

Затверджена.  Існує з 1832 

За місцезнах.: Alabanda, Туреччина.

MnS

Алакраніт

Alacránite

Алакранит

Затверджена 1986,  (Rn1985-033)

За місцезнах.: Alacran, Чилі.

As8S9

Алактит

Allactite

Аллактит

Затверджена (1980 s.p.). Існує з 1884

З грец. – «мінливий»

Mn2+7(AsO4)2(OH)8 

Аламозит

Alamosite

Аламозит

Затверджена.  Існує з 1909

За місцезнах.: Alamos, Мексика.

PbSiO3

Аланіт

Allanite

Алланит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі аланіту надгрупи епідоту

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833).

(A12+REE3+ )(M3+ 2M2+ 3)(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Аланіт-(Lа)

Allanite-(La)

Алланит-(La)

Затверджена 2006,  (IMA 2003-065)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Lа-вид у серії аланітів.

CaLa(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Nd)

Allanite-(Nd)

Алланит-(Nd)

Затверджена 2012,  (IMA 2010-060)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Nd-вид у серії аланітів.

CaNd(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Y)

Allanite-(Y)

Алланит-(Y)

Затверджена.  Існувала з 1949 як Ittrium-allanite (?), перейм. (Rn 1966 s.p.)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Y-вид у серії  аланітів.

CaY(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Се)

Allanite-(Ce)

Алланит-(Се)

Затверджена. Існував з 1812 як Allanite, перейм. (Rn1987 s.p.)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Се-вид у серії аланітів. 

CaCe(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аларгентум

Allargentum

Алларгентум

Затверджена,  (Rd 1970 s.p.). Існує з 1949

З грец. – «інше» і лат. –«срібло».

Ag1-xSbx  (x = 0,09-0,16)

Аларсит

Alarsite

Аларсит

Затверджена 1994, (IMA1993-003)

За хім. складом: Аl, Аs.

AlAsO4

Алвілкінсит-(Y)

Alwilkinsite-(Y)

Алвилкинсит-(Y)

Затверджена 2016, (IMA 2015-097); USA. Опубл. 2017

На честь амер. автора знахідки: Alan (Al) J. Wilkins (н. 1955)

Y(UO2)3(SO4)2O(OH)3(H2O)7•7H2

Алебастер Alabaster Алебастр

Незатверджена. Відміна виду: Gypsum

За назвою вірогідно древнього міста у Єгипті: Алабастрон.

Алеганіт

Alleghanyite

Аллеганит

Затверджена.  Існує з 1932

За місцезнах.: Alleghany, Пн. Кароліна, США.

Mn2+5(SiO4)2(OH)2 

Александровіт

Aleksandrovite

Александровит

Затверджена 2010, (IMA 2009-004)

На честь рос. геохіміка, геолога і мінералога: Станислав Михайлович Александров (н. 1932)

 KCa7Sn2Li3Si12O36F2

Алексит

Aleksite

Алексит

Затверджена 1978, (IMA1977-038)

За місцезнах.: рудорояв Алексеевский, Становий хребет.

PbBi2Te2S2

Алексхом’яковіт

Alexkhomyakovite

Алексхомьяковит

Затверджена 2019, (IMA 2015-013); Russia

На честь рос. мінералога: Алекандр Петрович Хомьяков (1933-2012)

K6(Ca2Na)(CO3)5Cl•6H2O

Алемонтит Allemontite Аллемонтит

Незатверджена; Суміш видів: Antimony, Stibarsen

За місцезнах.: Аllеmоnt, Франція.

Актинот

Актинот

Див. Actinolite

Алабандин

Алабандит

Див. Alabandite

 

Алабандикус

Alabandicus

Алабандикус

Див. Alabandine

Застаріла назва

Алекскузнєцовіт-(La) 

Alexkuznetsovite-(La)

Алекскузнецовит-(La) 

Затверджена. (IMA 2019-081); Russia 

На честь мінералога з Південного Уралу О. М. Кузнєцова

La2Mn(CO3)(Si2O7) 

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;     

  • Запозичено з російської мови

  • рекомендовано Термінологічною комісією при Українському мінералогічному товаристві

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или