Головна / Словник мінералів / Ашаніт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Ашаніт

Ashanite

Ашанит

Незатверджена.  Існувала з 1980, дискр. 1998.   Суміш видів

З кит. – «Алтайські гори».

(Nb,Ta,U,Fe,Mn)4O8   

Ашарит-β

Див. Ашарит

За латин. назвою Саксонії: Ашарія

Ашбуртоніт

Ashburtonite

Ашбуртонит

Затверджена 1991, (IMA 1990-033)

За місцезнах.: Ashburton Downs, Західна Австралія. 

HCu4Pb4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl 

Аширит

Aschirite

Аширит 

Незатверджена. Синонім виду: Dioptase

 

За прізвищем бухарського купця.

Ашкрофтин-(Y)

Ashcroftine-(Y)

Ашкрофтин-(Y)

Затверджена. (1967 s.p.). Існує з 1933 (1924)

На честь британ. колекціонера: Frederick Noel Ashcroft (1878-1949).

K5Na5Y12Si28O70(OH)2(CO3)8•8H2O

Ашкрофтин-(Се)

Ashcroftine-(Ce)   

Ашкрофтин-(Се)  

Незатверджена.  Опубл. без затв.  

На честь британ. колекціонера: Frederick Noel Ashcroft (1878-1949). Се-аналог ашкрофтіну-(Y).

K5Na5(Ce,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)82О

Ашоверит

Ashoverite

Ашоверит

Затверджена 1988(IMA 1986-008)  

За місцезнах.: Ashover, Дербішир, Велика Британія.

Zn(OH)2 

Аштоніт

Ashtonite

Аштонит

Незатверджена.  Відміна виду: Mordenite ?

Ашарит-α

Ascharite-alpha

Незатверджена. Синонім виду: Szaibélyite

За латин. назвою Саксонії: Ашарія

Ашарит

Ascharite

Aшapum

Незатверджена. Синонім виду: Szaibélyite

За латин. назвою Саксонії: Ашарія.

MgBO2(OH)

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или