Головна / Словник мінералів / Аранґасит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аранґасит

Arangasite 

Арангасит

Затверджена 2013,(IMA 2012-018)

За місцезнах.: р. Арангас, Респубіка Саха, РФ.

Al2(SO4)(PO4)F·7,5H2O

Араповіт

Arapovite

Араповит

Затверджена 2004, (IMA 2003-046); Tajikistan

На честь радян. геолога: Юрий Александрович Арапов (1907-1988).  

(K1-xx)(Ca,Na)2U4+Si8O20 (x ≈ 0,5)

Арґандит

Argandite

Арганит

Затверджена 2011, (IMA 2010-021)

На честь швейц. геолога і мінералога: Emile Argand (1879-1940). 

Mn7(VO4)2(OH)8 

Аргентит 

Argentite

Аргентит

Незатверджена.

Синонім виду: Acanthite. Високотемп. куб. модифікація. Переходить (˂ 173-179⁰С) в монокл.

З лат. – «срібло».   

Ag2S

Аргенто-баумгауерит 

Argentobaumhauerite 

Аргентобаумгауерит

Затверджена. (Rn 2015 s.p.). 

Існувала з 1990 як Baumhauerite-2a, перейм. 2015 (IMA 15-F)

Ag-аналог баумгауериту.

Ag1,5Pb22As33,5S72

Аргентоаурид

Argentoauride

Аргентоаурид

НезатвердженаШтучний сплав Au i Ag.

Аргентокупроаурид

Argentocuproauride

Argentocuproaurite

Незатверджена. Відміна виду: Auricupride / Штучний сплав

За хім. складом: Ag, Cu, Au

Cu3(Au,Ag)

Аргенто-лівейнгіт

Argentoliveingite

Аргентоливейнгит

Затверджена 2016, (IMA 2016-029); Switzerland

Тісно пов'язаний з лівейнгітом.

Ag3+xPb36-2xAs51+xS112 (0 ˂ х ˂ 0,5)

Аргенто-пентландит

Argentopentlandite

Аргентопентландит

Затверджена 1977, (IMA 1970-047)

Збагачений на Ag вид у групі пентландиту.

Ag(Fe,Ni)8S8

Аргентопірит

Argentopyrite

Аргентопирит

Затверджена. Існує з 1866


Через фізичну і хімічну подібність до піриту.

AgFe2S3

Аргенто-тенантит

Argentotennantite

Аргентотеннантит

Затверджена 1986,

(IMA1985-026)

Хімічно близький до тенантиту, обидва належать до однієї групи 

Ag6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13

 (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13

Ag10Zn2(AsS3)4S

Аргенто-тетраедрит

Argentotetrahedrite 

Аргентотетраэдрит

Незатверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. 2008 (Rd 2008 s.p.), затв. 2017 (IMA2016-093); Canada. Дискр. 2017 


Належить до однієї групи з тетраедритом

Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13 

Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 

Аргентотетраедрит

Незатверджена. Відміна виду: Tеtrаhеdrіtе

Аргенто-ярозит

Argentojarosite

Аргентоярозит

Затверджена. (Rd 1987 s.p.). Існує з 1923


Аg-аналог ярозиту.

AgFe3+3(SO4)2(OH)6

Аргентум

Argentum

Див. Срібло

Аргентум 

Argentum 

Аргентум

Незатверджена. Синонім виду: Silver

Арґесит

Argesite

Аргесит

Затверджена 2012, (IMA 2011-072)

За іменем одного із персонажів грецької міфології, сина Урану, помічника Гефеста (Вулкана):  Arges.

(NH4)7Bi3Cl16

Аргіродит

Argyrodite

Аргиродит

Затверджена.

Існує з 1886

З грец. – «містить срібло».

Ag8GeS6

Аргон

Argon

Аргон

Хім. елемент № 18 Періодичної системи з відносною атомною масою 39,948

Ar

Ардаїт

Ardaite

Ардаит

Затверджена 1982, (IMA 1979-073)

За місцезнах.: Arda River, Болгарія.

Pb17Sb15S35Cl9

Ардеаліт

Ардеалит

Див. Ardealite

Аргентин

Argentine

Аргентин

Незатверджена. Відміна виду: Calcite.

Аргірит

Argyrite

Аргирит

Незатверджена. Синонім виду: Acanthite /Синонім відміни: Argentite 

Ag2S

Аргенто-тенантит-(Zn)

Argentotennantite-(Zn)

Аргентотеннантит- (Zn)

Затверджено. (Rd 2019 s.p.). Відома з 1986

Відповідно до номенклатури (IMA 2019) у групі тетраедриту, близький до тенантиту-(Zn).

Ag6(Cu4Zn2)As4S13

Аргенто-тетраедрит-Fe

Argentotetrahedrite-(Fe)

Аргентотетраэдрит-( Fe)

Затверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. (Rd 2008 s.p.), затв. (IMA 2016-093) як Argentotetrahedrite, дискр. 2017, перевизн. 2019 (IMA 2019 s.p.)

Відповідно до номенклатури (IMA 2019) у групі тетраедриту, близький до тетраедриту- (Fe).

Ag6(Cu4Fe2)Sb4S13

Аргенто-дюфренуазит

Argentodufrénoysite

Аргентодюфренуазит

Затверджена. (IMA 2016-046)

Разом з дюфренуазитом належить до гомологічної серії санториту.

Ag3Pb26As35S80

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;     

  • Запозичено з російської мови

  • рекомендовано Термінологічною комісією при Українському мінералогічному товаристві

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или