Головна / Словник мінералів / Аквамарин
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні
Аквамарин Aquamarine Аквамарин

Незатверджена.  Відміна виду: Beryl

З латин.- «морська вода».

Акдалаїт

Akdalaite

Акдалаит

Затверджена 1970, (IMA1969-002)

За місцезнах.: Akdala, Казахстан.

Al10O14(OH)2

Акімотоїт

Akimotoite

Акимотоит

Затверджена 1999, (IMA1997-044)

На честь япон. геофізика: Syun-iti Akimoto (н. 1925)

MgSiO3

Аклімаїт

Aklimaite

Аклимаит

Затверджена 2012, (IMA2011-050)

З давньотурец. – «світлий розум».  

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Акмонідесит

Acmonidesite

Акмонидесит

Затверджена 2019,  (IMA2013-068); Italy

За назвою одного із циклопів - помічників бога вогню у грецькій міфології: Acmonides

(NH4,K,Pb,Na)9Fe2+4(SO4)5Cl8

Акрохордит

Akrochordite

Акрохордит

Затверджена.  Існує з 1922

З грец. – «бородавка». 

Mn2+5(AsO4)2(OH)4•4H2O

Аксаїт

Aksaite

Аксаит

Затверджена. (IMA1967 s.p.). Існує з 1962

За місцезнах.:  Ak-Sai Vallty (Аксай), Казахстан.

MgB6O7(OH)6•2H2O

Аксиніт-(Fе)

Axinite-(Fe)

Аксинит-(Fe)

Затверджена. (Rn 1968 s.p.). Існувала з 1909 як Ferroaxinite, перейм. 2008.

З грец. – «сокира». Fе2+-вид у групі аксиніту.

Ca4Fe2+2Al4[B2Si8O30](OH)2

Аксиніт-(Mn)

Axinite-(Mn)

Аксинит-(Mn)

Затверджена. ( Rn 2004 s.p). Існувала з 1909 як Manganaxinite, Mangaxinite, Manganoaxinite. Перейм. 2008

З грец. – «сокира». Мn2+-вид у групі аксиніту.

Ca4Mn2+2Al4[B2Si8O30](OH)2 

Аксиніт-(Мg)

Axinite-(Mg)

Aксинит-(Mg)

Затверджена 1975, (IMA 1975-025)

З грец. – «сокира». Мg-вид у групі аксиніту.

Ca4Mg2Al4[B2Si8O30](OH)2

Акташит

Aktashite

Акташит

Затверджена,  (Rd 2008 s.p.). Опубл. 1968 без затв.

За місцезнах.Акташ, Алтай, РФ.

Cu6Hg3As4S12

Актиноліт

Actinolite

Актинолит

Затверджена.  Існує з 1794, перевизн. 2012, (Rd 2012 s.p.)

З грец. – «промінь» + «камінь».

□Ca2(Mg4,5-2,5Fe2+0,5-2,5)Si8O22(OH)2

Акумініт

Acuminite

Акуминит

Затверджена 1987,  (IMA1986-038)

З латин. – «вістря спису».

SrAlF4(OH)•H2O

Алабандит

Alabandite

Алабандин

Затверджена.  Існує з 1832 

За місцезнах.: Alabanda, Туреччина.

MnS

Алакраніт

Alacránite

Алакранит

Затверджена 1986,  (Rn1985-033)

За місцезнах.: Alacran, Чилі.

As8S9

Алактит

Allactite

Аллактит

Затверджена (1980 s.p.). Існує з 1884

З грец. – «мінливий»

Mn2+7(AsO4)2(OH)8 

Аламозит

Alamosite

Аламозит

Затверджена.  Існує з 1909

За місцезнах.: Alamos, Мексика.

PbSiO3

Актинот

Актинот

Див. Actinolite

Алабандин

Алабандит

Див. Alabandite

 

Акміт

Acmite

Акмит

Незатверджена. Синонім / відміна виду: Aegirine.

Аксиніт

Axinite

Аксинит

Незатверджена. Назва групи мінералів

З грец. – «сокира».

Алабандикус

Alabandicus

Алабандикус

Див. Alabandine

Застаріла назва

Акерманіт 

Oakermanite Okermanite 

Див. Åkermanite 

Аксиніт марганцевистий

Див. Тинценіт 

Акселіт

Axelite

Акселит

Затверджена 2017, (IMA 2017-015а); Russia  


 Невідомо ще. 

Na14Cu7(AsO4)8F2Cl2

Акоповаїт

Akopovaite

Акоповаит

Затверджена. (IMA 2018-095); Kyrgyzstan

На честь рос. викладача хімії: Анна Вартановна Акопова А. В. (н. 1952). 

Al4Li2(OH)12(CO3)(H2O)3

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;     

  • Запозичено з російської мови

  • рекомендовано Термінологічною комісією при Українському мінералогічному товаристві

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или