Головна / Словник мінералів / Алюміно-феро-чермакіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алюміно-феро-чермакіт

Aluminoferrotschermakite

Алюминоферрочермакит

Незатверджена. Існувала з 1997, перейм. в Ferro-aluminotschermakite, перевизн. 2012 як мінерал, близький до Ferro-tschermakite.

Ca2Fe2+3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 

Алюміно-церит-(Се)

Aluminocerite-(Ce)

Алюминоцерит-(Ce)

Затверджена 2009, (IMA 2007-060)

За хім. складом: Al аналог цериту-(Ce) і цериту-(La).

(Ce,REE,Ca)9(Al,Fe3+)(SiO4)3[SiO3(OH)]4(OH)3

Алюміно-чермакіт

Aluminotschermakite

Алюминочермакит 

Незатверджена. Синонім виду: Tschermakite

Як Аl-аналог чермакіту

Ca2(Mg3Al2)(Аl2Si6O22)(OH)2

Алюмогідрокальцит

Alumohydrocalcite

Алюмогидрокальцит

Затверджена,  (IMA1980 s.p.). Існує з 1926

За хім. складом: Аl, ОН, Н2О, СаСО3

CaAl2(CO3)2(OH)4•3H2

CaAl2(CO3)2(OH)4•3(H2O)

CaАl2(CO3)2(OH)4•3Н2O

Алюмотантит

Alumotantite

Алюмотантит

Затверджена 1981, (IMA1980-025)

За хім. складом: Аl, Та

AlTaO4

AlТаO4

Алюмотунгстит

Alumotungstite

Алюмотунгстит

Незатверджена. Дискредит. 2012. Відміна виду:   HydrokenoelsmoreiteЗа хім. складом: Аl, W (tungsten)

(W,Al)(O,OH)3 (?)

2W2O6(H2O)

(W,Аl)(O,OH)3 (?)

Алюмофармакосидерит Alumopharmacosiderite Алюмофармакосидерит

Незатверджена. Синонім виду: PharmacoalumiteЯк Аl-аналог фармакосидериту

KAl4(AsO4)3(OH)4•6,5(Н2О) 

KAl4(AsО4)3(OH)4•6,5H2O

Алюноген 

Alunogen

Алуноген

Затверджена.  Існує з 1832

З латин. (нім.) – «галун» з грец. – «походження»

Al2(SO4)3(H2O)12•5H2

Al2(SO4)3•17(Н2О) 

Al2(SO4)3•17H2

Al2(SО4)3•17H2O

Алюодит 

Alluaudite

Аллюодит 

Затверджена. (Rd 1979 s.p.). Існує з 1848

На честь фр. гірн. інженера: Francois Alluaud.

(Na,Ca)(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2(PO4)3 

Амазоніт

Amazonite

Амазонит

Незатверджена.  Відміна виду: Microcline

За назвою р. Амазонка, Пд. Америка.

Амакініт

Amakinite

Амакинит

Затверджена. (IMA 1967 s.p.). Відома з 1962

За назвою геологорозвідувальної експедиції в Республіці Саха, РФ: Амакинская.

(Fe2+,Mg)(OH)2

Амальгама Amalgam Амальгама

Незатверджена. Відміна виду: Silver

З грец. через араб. і франц. – для позначення сплавів з меркурієм. - З латин. - "сплав меркурію", переважно з аргентумом.

(Ag, Hg)

Амальгама золота Goldamalgam  Амальгама золота 

Незатверджена, Синонім виду: Gold

За хім. складом: амальгама з домінуванням Аu 

(Аu,Аg)Hg

(Au,Ag)Hg

Амарантит

Amarantite

Амарантит

Затверджена.  Існує з 1888

З грец. – «амарант».  Натяк на червоний колір мінералу.

Fe3+2O(SO4)2•7H2

Амариліт

Amarillite

Амариллит

 

Затверджена.  Існує з 1933

За місцезнах.: Tierra Amarilla, Чилі.

NaFe3+(SO4)2•6H2O

Амблігоніт

Amblygonite

Амблигонит

Затверджена.  Існує з 1818 

З грец. – «тупий кут»

LiAl(PO4)F 

Амбриноїт

Ambrinoite

Амбриноит

Затверджена 2011, (IMA 2009-071). Відома з 1998

На честь італ. колекціонера: Pierluigi Ambrino (н. 1947).

[K,(NH4)]2(As,Sb)6(Sb,As)2S13•H2O

Амегініт

Ameghinite

Амегинит

Затверджена 1967,  (IMA1966-034)

На честь аргент. геологів: Carlos Ameghino (1865-1936), Florentino Ameghino (1854-1911).

NaB3O3(OH)4

Алюніт

Алюнит

Див. Алуніт

 

Алюмо-фармакосидерит баріїстий

Barium-alumopharmacosiderite

Бариоалюмофармакосидерит

Незатверджена.Існувала з 1966, дискр. 1971.Синонім виду: Bariopharmacoalumite

За хім. складом (Ва, Аl) і подібність до фармакосидериту.

BaAl4(AsO4)3(OH)5•5(H2O)

Алюмокопіапіт

Алюмокопиапит

ДивAluminocopiapite

Алюмомагнезіохалсит

Алюмомагнезиохалсит

Див. Aluminomagnesiohulsite

Алюноген залізний 

Див. Мілозевичит 

Алюмохроміт 

Alumochromite 

Алюмохромит

Незатверджена. Відміна виду: Chromite

Алюмоедтолліт

Alumoedtollite

Алюмоэдтоллит

Затверджена 2017, IMA(2017-020); Russia  


На честь: Е. В. Толля, геолога, дослідника Арктики (едтолліт).

За хім. складом: Al

K2NaCu5AlO2(AsO4)4

Амамурит

Amamoorite

Амамурит

Затверджена. (IMA 2018-105)

За місцезнах.: Amamoor Creek, Австралія. 

Ca Mn2+2 Mn3+(Si2O7)O(OH)

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;     

  • Запозичено з російської мови

  • рекомендовано Термінологічною комісією при Українському мінералогічному товаристві

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или