Головна / Словник мінералів / Абрамовіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Абрамовіт

Abramovite

Абрамовит

Затверджена 2007, (IMA2006-016)

На честь рос. мінералога: Дмитрий Вадимович Абрамов (н. 1963)

Pb2SnInBiS7

Абсвурмбахіт

Abswurmbachite

Абсвурмбахит 

Затверджена 1991 (ІМА1990-007)

На честь нім. мінералога: Irmgard Abs-Wurmbach (н. 1938)

Cu2+Mn3+6O8(SiO4

Абуїт

Abuite

Абуит

Затверджена 2015, (IMA2014-084); Japan

За місцезн.: Abu town, Хонсю, Японія

CaAl2(PO4)2F2

Абукумаліт

Abukumalite

Абукумалит

Незатверджена. Синонім виду: Britholite-(Y)За місцезнах.: масив Abukuma, Японія

Ca2(Y,Ca)3(SіO4,PO4)3(OH,F)

Абхурит

Abhurite

Абхурит

Затверджена 1985, (IMA1983-061)

За місцезнах.: Sharm Abhur, Саудівська Аравія

Sn2+21O6(OH)14Cl16

Авантюрин

Aventurіnе

Авантюрин

Незатверджена. Відміна виду: QuartzЗ італ. – «щастя».

Аваруїт

Awaruite

Аваруит

Затверджена.  Існує з 1885

За місцезнах.: Awarua Bay, Нова Зеландія.

Ni3Fe 

Авгіт

Augite

Авгит

Затверджена. (1988 s.p.). Існує з 1792

З грец. – «блискучий».

(Ca,Mg,Fe)2Si2O6

Авгіт залізистий

Ferroaugite

Ферроавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авгіт манганистий

Manganoan augite

Авгит марганцевый

Незатверджена: Відміна виду: Augite

Авгіт субкальціїстий

Subcalcian augite

Авгит субкальциевый

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авдонініт

Avdoninite

Авдонинит

Затверджена 2006, (IMA 2005-046а); Russia

На честь рос. музейного працівника: Владимир Николаевич Авдонин (н. 1925).

K2Cu5Cl8(OH)4•2H2O

Авер’євіт

Averievite

Аверьевит

Затверджена 1998, (IMA 1995-027)

На честь рос. радян. вулканолога: Валерий Викторович Аверьев (1929-1968).

Cu5O2(VO4)2•CuCl2

Авіценіт

Avicennite

Авиценнит

Затверджена.  Існує з 1958

На честь середньоазіатського вченого: Abu Ali Іbn Sina (Avicenna) (980-1037).

Tl2O3

Авогадрит

Avogadrite

Авогадрит

 

Затверджена.  Існує з 1926

На честь італ. фізика: Amedeo Avogadro (1776-1856).

KBF4

Агардит-(Y)

Agardite-(Y)

Агардит-(Y)

Затверджена. (Rn 1987 s.p.)На честь фр. геолога: Jules Agard. Y-вид у серії  агардитів.

YCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Авгіт-бронзит

Augite-bronzite

Авгит-бронзит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт-енстатит

Augite-enstatite

Авгит-энстатит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт магніїстий

Magnesian augite

Магноавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Агальматоліт

Agalmatolite

Агальматолит

Незатверджена. Синонім видів: Pinite, Pyrophyllite, Talc З грец. – «статуя». 

Авривілліусит

Aurivilliusite

Ауривильиусит

Затверджена 2004, (IMA 2002-022)

На честь швед. хіміка-кристалографа: Karin Aurivillius (1920-1982).

Hg1+Hg2+OI

Авгіт залізистий 

Див. Фероавгіт 

Авгіт титановий (титанистий)

Titanian Augite

НезатвердженаВідміна виду: Augite 

(Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al)(Si,Al)2O6

Авгіт-діопсид

НезатвердженаВідміна виду: Augite / Diopside


Авгіт-геденбергіт

НезатвердженаВідміна виду: Augite / Hedenbergite 


Авдеєвіт

Avdeevite

Авдеевит

Затверджена. (ІМA 2018-109); Myanmar

На честь рос. хіміка: Иван Васильевич Авдеев (1818-1865). 

(Na,Cs)(Be2Li)Al12(Si6O18)

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;     

  • Запозичено з російської мови

  • рекомендовано Термінологічною комісією при Українському мінералогічному товаристві

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или