Головна / Словник мінералів / Афганіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Афганіт

Afghanite

Афганит

Затверджена 1968, (IMA 1967-041)

За назвою країни місцезнах.: Афганістан.

(Na,K)22Ca10(Si24Al24)O96(SO4)6Cl6

Афміт

Afmite 

Афмит

Затверджена 2011, (IMA 2005-025)

За назвою організації: Association Française de Microminéralogie (AFM).

Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)H2O  

Афросидерит

Aphrosіdеrіtе

Афросидерит

Незатверджена. Недостатньо вивчений мінерал з групи хлориту

(Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8

Афтиталіт

Aphthitalite

Афтиталит

Затверджена. Існує з 1835  

З грец. – «сіль, що не змінюється».

K3Na(SO4)2

Афталоза

Aphthalose

Афталоза  

Незатверджена. Синонім виду: Aphthitalite

Ахейліт

Aheylite

Ахейлит

Затверджена 1998, (IMA 1984-036)  

На честь амер. геолога: Allen V. Heyl.  

Fe2+Al6(PO4)4(OH)8•4H2O

Ахоїт

Ajoite

Ахоит

Затверджена. Існує з 1958

За місцезнах.: Ajo, Арізона, США.

K3Cu2+20Al3Si29O76(OH)16•8H2

Ахроїт

Achroite

Ахроит

Незатверджена. Відміна у групі: Tourmaline

Через світле забарвлення.

Ахтарагдит

Achtaragdite

Ахтарагдит

Незатверджена. Відміна виду: MayeniteВідміна у ряду: Grossular-Hibschite

За місцезнах.: р. Ахтарагда (Ахтаранда), Республіка Саха, РФ. 

Ахтенськіт

Akhtenskite

Ахтенскит

Затверджена 1989, (IMA 1982-072)  

За місцезнах.: родовище Ахтенское, Урал, РФ.

MnO2

Ацетамід

Acetamide

Ацетамид

Затверджена 1975(IMA 1974-039); Ukraine

За хім. складом: оцет (acetum) +амід.

CH3CONH2  

Ачалаїт

Achalaite 

Ачалаит

Затверджена 2014(IMA 2013-103); Аргентина

За місцезнах.:the Achala granite batholith, Аргентина.

Fe2+TiNb2O8

Ашаваліт

Achávalite  

Ашавалит

Затверджена. Існувала з 1939 (Rn 1939) як Achavalite, перейм. 2016 в Achávalite

На честь ісп. дослідника: L. Achával.

FeSe

Ашамальміт

Aschamalmite

Ашамальмит

Затверджена 1983(IMA 1982-089)

За місцезнах.: Ascham Alm, Австрія.

Pb6-3xBi2+xS9  

Ашаніт

Ashanite

Ашанит

Незатверджена.  Існувала з 1980, дискр. 1998.   Суміш видів

З кит. – «Алтайські гори».

(Nb,Ta,U,Fe,Mn)4O8   

Ашарит-β

Див. Ашарит

За латин. назвою Саксонії: Ашарія

Ашбуртоніт

Ashburtonite

Ашбуртонит

Затверджена 1991, (IMA 1990-033)

За місцезнах.: Ashburton Downs, Західна Австралія. 

HCu4Pb4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl 

Аширит

Aschirite

Аширит 

Незатверджена. Синонім виду: Dioptase

 

За прізвищем бухарського купця.

Ашкрофтин-(Y)

Ashcroftine-(Y)

Ашкрофтин-(Y)

Затверджена. (1967 s.p.). Існує з 1933 (1924)

На честь британ. колекціонера: Frederick Noel Ashcroft (1878-1949).

K5Na5Y12Si28O70(OH)2(CO3)8•8H2O

Ашкрофтин-(Се)

Ashcroftine-(Ce)   

Ашкрофтин-(Се)  

Незатверджена.  Опубл. без затв.  

На честь британ. колекціонера: Frederick Noel Ashcroft (1878-1949). Се-аналог ашкрофтіну-(Y).

K5Na5(Ce,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)82О

Ашоверит

Ashoverite

Ашоверит

Затверджена 1988(IMA 1986-008)  

За місцезнах.: Ashover, Дербішир, Велика Британія.

Zn(OH)2 

Аштоніт

Ashtonite

Аштонит

Незатверджена.  Відміна виду: Mordenite ?

Ашарит-α

Ascharite-alpha

Незатверджена. Синонім виду: Szaibélyite

За латин. назвою Саксонії: Ашарія

Ашарит

Ascharite

Aшapum

Незатверджена. Синонім виду: Szaibélyite

За латин. назвою Саксонії: Ашарія.

MgBO2(OH)

Ахміт

Achmit

Ахмит

Див. Acmite

Ахірофаніт

Achyrophanite

Ахирофанит

Затверджена. (IMA 2018-011); Russia

Від грец. Αχιροφαν – безбарвний.

(K,Na)3(Fe3+,Ti,Al,Mg)5O2(AsO4)5

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или