Головна / Словник мінералів / Асимовіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Асимовіт

Asimowite

Асимовит

Затверджена. IMA No. 2018-102

На честь професора Paul D. Asimow, California Institute of Technology Pasadena, United States.

Fe2SiO4

Асисит

Asisite

Асисит

Затверджена 1988, (IMA1987-003)

За місцезнах.:  ферма "Asis", Намібія

Pb7SiO8Cl2

Pb12(SiO4)O8Cl4

Pb7SiO9Cl2

 Pb7(SiO4)O4Cl2    

Аскаґеніт-(Nd)

Åskagenite-(Nd)

Аскагенит-(Nd)

Затверджена 2010, (IMA2009-073)

За місцезн.: Åskagen (Torskebäcken), Вермланд, Швеція

Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2

Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2

Аспедаміт

Aspedamite

Аспедамит

Затверджена 2012, (IMA2011-056)

За місцезн.: Aspedammen, Естфолл, Норвегія 

□12(Fe3+,Fe2+)3Nb4[Th(Nb,Fe3+)12O42][(H2O),(OH)]12

12(Fe3+,Fe2+)3Nb4[Th(Nb,Fe3+)12O42]{(H2O),(OH)}12

Аспідоліт

Aspidolite

Аспидолит

Затверджена (Rd 2004-049). Існує з 1869

З грец. – «камінний щит»

NaMg3(Si3Al)O10(OH)2

 NaMg3(AlSi3O10)(OH)2

NaMg3(AlSi3O10)(OH)2

Астраханіт

Astrakhanite

Астраханит

Незатверджена. Синонім виду: Blödite

За місцезнах.: Астрахань, РФ

Астрокіаніт-(Се)

Astrocyanite-(Ce)

Астрокианит-(Се)

Затверджена 1990, (IMA1989-032)

З грец. «синя зоря»

Cu2Ce2(UO2)(CO3)5(OH)2•1,5H2O

Cu2(Ce,Nd,La)2(UO2)(CO3)5(OH)2•1,5Н2О

Ce2Cu2(UO2)(CO3)5(OH)2•l,5H2O

Астрофіліт

Astrophyllite

Астрофиллит

Затверджена. Існує з 1848 (1844), Norway

З грец. – «зірчастий  лист»

K2NaFe2+7Ti2Si8O26(OH)4F

K2NaFe2+7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4F

 K2Na(Fe2+,Mn)7Ti2Si8O26(OH)4F 

(K,Na)3(Fe,Mn)7Ti2Si8O24(О,ОH)7 

K2NaFe7Ti2(Si8O26)(OH)4F

Асфальт

Asphalt

Асфальт

Гірська порода, що складається з твердих вуглеводнів

Асфальтит

Гірська порода, що складається з твердих вуглеводнів

Атабаскаїт 

Athabascaite 

Атабаскаит

Затверджена 1970, (IMA1969-022)

За місцезнах.: Lake Athabasca, Канада

Cu5Se4

Cu5Se4

Атакаміт

Atacamite

Атакамит

Затверджена. Існує з 1803 (1801)

За місцезнах.:  пустеля Atacam, Чилі

Cu2Cl(OH)3

Cu2(OH)3Cl

Cu2Cl(OH)3

Атаколіт

Attakolite

Аттаколит

Затверджена (Rd 1992 s.p.). Існує з 1868

З грец. – «лосось», натяк на помаранчевий колір мінералу

CaMn2+Al4(HSiO4)(PO4)3(OH)4 

(Ca,Sr)Mn2+(Al,Fe3+)4[(Si,P)O4]H(PO4)3(OH)4

(Ca,Sr)Mn(Al,Fe)4(HPO4,PO4)3(SiO4,PO4)(OH)4

CaMnAl4(HSiO4)(PO4)3(OH)4

Атапульгіт

Attapulgite

Аттапульгит

Незатверджена. Синонім виду: Palygorskite 

За місцезнах.: Attapulgus, Джоржія, США 

Ателестит

Atelestite

Ателестит 

Затверджена. Існує з 1832

З грец. – «неповний, неукомплектований»

Bi2O(AsO4)(OH)

Bi8(AsO4)3(OH)5O5 

Bi2(AsO4)O(OH)

Ателісит-(Y)

Atelisite-(Y)  

Ателисит-(Y)

Затверджена 2012, (IMA2010-065)

З грец. –«неповний, з дефіцитом»

Y4Si3O8(OH)8

Y4Si3O8(OH)8

Атенеїт

Atheneite

Атенеит

Затверджена 1974, (IMA1973-050)

За іменем грец.  богині Афіни (Атени) Паллади 

Pd2(As0,75Hg0,25)

(Pd,Hg)3As

Pd2As0,75Hg0,25

Pd3As

Атенсіоїт

Atencioite

Атенсиоит

Затверджена 2006, (IMA2004-041)

На честь бразил. проф. мінералогії: Daniel Atencio

Ca2Fe2+3Mg2Be4(PO4)6(OH)4 •6H2

Ca2Fe2+Mg2Fe2+2Be4(PO4)6(OH)46(H2O)

Ca2Fe2+3Mg2Be4(PO4)6(OH)4•6H2O

Ca2Fe2+Mg2Fe2+2Be4(PO4)6(OH)4•6H2O

Атласовіт

Atlasovite

Атласовит

Затверджена 1987, (IMA1986-029)

На честь рос. першопрохідця: Владимир Васильевич Атласов (1652-1711)

Cu2+6Fe3+Bi3+O4(SO4)5KCl 

Cu6Fe3+Bi3+O4(SO4)5•KСl

K(BiO)Cu6Fe3+(SO4)5O3Cl

KCu6FeBi(SО4)5O4Cl

Атокіт

Atokite

Атокит

Затверджена 1975, (IMA1974-041)

За місцезнах.:  рудник Atok, Трансвааль, Південна Африка

Pd3Sn

(Pd,Pt)3Sn

Pd3Sn

Атопіт

Atopite

Атопит 

Незатверджена. Відміна виду: Roméite. Відома з 1877 (?)

З грец. – «незвичайний»

(Ca,Na)2Sb2(O,F,OH)7

Аттикаїт

Attikaite

Аттикаит

Затверджена 2007, (IMA2006-017)

За місцезнах.: Attiki Prefecture, Греція

Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4•2H2O

Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)42H2

Аугеліт

Augelite

Аугелит

Затверджена. Існує з 1868

З грец. – «блискучий камінь» 

Al2(PO4)(OH)3

Аl2(PO4)(OH)3

Ауербахіт

Auerbасhіtе

Ауербахит

Незатверджена. Відміна виду: Zircon.  Відомий з 1858

На честь рос. мінералога: Иван Богданович  Ауэрбах (1815-1867)

Ауриакусит

Auriacusite 

Ауриакусит

Затверджена 2010, (IMA2009-037)

З лат. – «золотисто-жовті голки» 

Fe3+Cu2+(AsO4)O

Fe3+Cu2+AsO4O

Астрофіліт магніїстий 

Див. Магнезіоастрофіліт 

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или