Головна / Словник мінералів / Аґахановіт-(Y)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аґахановіт-(Y)

Agakhanovite-(Y)

Агахановит-(Y)

Затверджена 2014, (IMA2013-090); Norway

На честь рос. мінералога: Агаханов Атали Акмурадович (н. 1971)

YCa☐2KBe3Si12O30

Аґмантиніт

Agmantinite

Агмантинит

Затверджена 2015, (IMA2014-083); Peru

Очевидно за хім. складом: Ag, Mn, Sn (tin). Публікація невідома 

Ag2MnSnS4

Аґриколаїт

Agricolaite

Агриколаит

Затверджена 2011, (IMA2009-081)

На честь нім. «батька мінералогії» : Georgius Agricola (1494 - 1555)

K4(UO2)(CO3)3

K4(UO2)(CO3)3

Адаміт

Adamite

Адамин

Затверджена.  Існує з 1866

На честь фр. мінералога: Gilbert Joseph Adam (1795-1881)

Zn2(AsO4)(OH) 

Zn2(AsО4)(ОH)

Адамсит-(Y)

Adamsite-(Y)

Адамсит-(Y)

Затверджена 2000,  (IMA1999-020)

На честь канад. геолога: Frank Dawson Adams (1859-1942)

NaY(CO3)2•6H2O

NaY(CO3)2•6H2О

Адачіїт

Adachiite

Адачиит

Затверджена 2014, (IMA2012-101); Japan

На честь япон. мінералога аматора: Tomio Adachi (н. 1923)

CaFe2+3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH)

Аддибішоффіт

Addibischoffite

Аддибишоффит

Затверджена 2017, (IMA2015-006); (Algeria, CH-meteorite)

На честь Addi Bischoff (н.1955), космохіміка Мюнстерського університету, Німеччина.

Ca2Al6Al6O20

Аделіт

Adelite

Аделит

Затверджена.  Існує з 1891

З грец. – «темний, непрозорий»

CaMg(AsO4)(OH)

CaMg(AsО4)(ОH)

Адипіт

Adipite

Адипит

Незатверджена через недостатню характеристику. Синонім виду: 1) Chabazite-Ca; 2) Chabazite-K(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2•12H2O

(Ca0,5,Na,K)4[Al4Si8O24]•12H2O

(K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2·12H2O

Адмонтит

Admontite

Адмонтит

Затверджена 1979,  (IMA1978-012)

За місцезнах.: Admont, Австрія

MgB6O10•7H2

Mg(B6O10)•7(Н2О)

Mg[В6О7(ОН)6]•4Н2О

Mg26О7(OH)6]2•4,5Н2О

Адольфпатераїт

Adolfpateraite

Адольфпатераит

Затверджена 2012, (IMA2011-042)

На честь чес. мінералога, хіміка і металурга: Adolf Patera (1819–1894)

K(UO2)(SO4)(OH)•(H2O)

K(UO2)(SO4)(OH)•(H2O)

Адраносит

Adranosite

Адраносит

Затверджена 2010,  (IMA2008-057)

За назвою давньогрец. бога вогню – Adranos (лат. Adranus)

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2

Адраносит-(Fе)

Adranosite-(Fe)

Адраносит-(Fe)

Затверджена 2013,  (IMA2011-006)

За назвою давньогрец. бога вогню – Adranos (лат. Adranus).  Fе-аналог адраноситу

(NH4)4NaFe2(SO4)4Cl(OH)2

(NH4)4NaFe3+2(SO4)4Cl(OH)2

(NH4)4NaFe2(SO4)4Cl(OH)2

Адріаніт

Adrianite

Адрианит

Затверджена 2014, (IMA2014-028); Mexico (meteorite)

На честь Adrian J. Brearley, мінералога Університету Нью-Мексико, США.

Ca12(Al4Mg3Si7)O32Cl6

Адуляр Adularia Адуляр

Незатверджена. Відміна виду: Orthoclase / Microcline

За назвою масиву в Швейцарських Альпах: Adula Massif

Аеругіт 

Aerugite

Аэругит

 

Затверджена,  (Rd1965 s.p.). Існує з 1858

З грец. – «мідна іржа»

Ni8,5(AsO4)2As5+O8  

Ni8,5(AsO4)2As5+O8 

Ni17As2(AsО4)4O16

Азовськіт

Azovskite

Азовскит

Незатверджена. Відома з 1937. Дискусійний вид. Синонім виду: Delvauxite. Є дані, що вид затверджений


Незатверджена. Відома з 1937. Дискусійний вид


За назвою Азовського моря

 ~ Fe3+3(PO4)(OH)6 

Азопроїт

Azoproite

Азопроит

Затверджена 1970,  (IMA1970-021)

АZОRРО – акронім міжнарод. організації з дослідження глибинних зон Земної кори

Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2(BO3

(Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)BO5

(Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)(BO3)O2

Mg2Fe(BO3)O2

Азурит

Azurite

Азурит

Затверджена.  Існує з 1832

З перс. – «блакитний»

Cu3(CO3)2(OH)2

Cu3(CO3)2(ОH)2

Адандит

Adandit

Адандит

 Див. Anandite

Адамант

Адамант

Див. Алмаз

 

Адамін

Адамит

Див. Adamite

Аериніт 

Aërinite

Див. Aerinite

Адаміт мідистий

Див. Купроадамін; Див. Адаміт  

Адраносит-(Al)

Adranosite-(Al)

Адраносит-(Al)

Див. Adranosite

Адамас

Див. Алмаз

 
Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или